Řídicí systém kotelny SCO

System Control SCO k řízení parních kotlových zařízení

Řídicí systém kotelny SCO slučuje řízení parních kotlů a/nebo horkovodních kotlů, jakož i řízení jednotlivých modulů do jednoho nadřazeného řídicího systému a otevírá celou řadu nových možností. Komunikace mezi jednotlivými kotlovými regulacemi BCO, možnými dalšími řízeními a SCO probíhá přes výkonný sběrnicový systém. Náročné práce s hardwarovým propojením kabeláží a oddělením signálů jsou tak přebytečné. Napojení na nadřazené vizualizační a řídicí systémy může probíhat přes různé protokoly řídicí techniky, jako např. Profibus, Modbus TCP/IP a BACnet. Volitelné vzdálené připojení přes MEC Remote umožňuje vzdálený monitoring zařízení.

Konstrukce

Výkonné řízení s programovatelnou pamětí s obslužným monitorem v provedení jako TFT barevný displej s citlivým dotykovým povrchem.

Řídicí systém kotelny SCO nad rámec jednotlivých komponentů – příklad zobrazení na displeji

Řídicí systém kotelny SCO nad rámec jednotlivých komponentů – příklad zobrazení na displeji

Vybavení

 • Kaskádové řízení vícekotlových zařízení
 • Integrace analýz vody
 • Integrace odplyňovacích zařízení
 • Integrace zařízení na kondenzát
 • Napojení monitoringu cizích látek
 • Napojení napájecích zařízení oleje
 • Nejrůznější tlakové a teplotní regulace
 • Řízení záložních čerpadel s automatickým přepínáním pro více kotlů

Přehled výhod

 • Jednoduché napojení na nadřazené vizualizační a řídicí systémy
 • Integrované funkce monitoringu a ochranné funkce před chybnou obsluhou
 • Rozsáhlé ukládání provozních parametrů a provozních hlášení
 • Napojení na MEC Remote možné: přes volitelný VPN router je možný přístup do provozních parametrů a provozních hlášení
 • Intuitivní obsluha používáním grafických symbolů a znázornění na dotykových displejích

Výrobky: Asistent efektivity MEC Optimize

Water Control WCO k řízení modulu tepelné úpravy vody

Obzvláště cenově příznivé řízení pro modul úpravy vody poskytuje všechny základní funkce k řízení zařízení pro plné či částečné odplynění.

Konstrukce

Řízení s programovatelnou pamětí disponuje jednoduše ovladatelným textovým a grafickým displejem s klávesovou obsluhou. Je integrováno do rozvaděče řízení a pevně namontováno na modul úpravy vody s kompletní kabeláží k senzorům a ovladačům.

Vybavení základních funkcí

 • Regulace tlaku a teploty odplyňováku
 • Regulace hladiny odplyňováku (vícestupňová nebo plynulá, včetně ochrany proti chodu nasucho a funkce vysoké vody)
 • Zobrazení křivek naměřených hodnot (tlaku, resp. teploty, hladiny)

Volitelné vybavení

 • Regulace teploty zásobníku odpadní vody, expandéru a chladicího zásobníku BEM
 • Monitoring rozstřikovacího tlaku pro zařízení s tryskovým odplyňováním
 • Zobrazení teplot zásobníku napájecí vody
 • Aktivace brýdové armatury k zabránění ztrátám brýdových par v pohotovostním provozním režimu standby

Přehled výhod

 • Atraktivní poměr ceny a výkonu k řízení celého modulu tepelné úpravy vody
 • Jednoduchá obsluha přes textový a grafický displej s klávesovou obsluhou
 • Přenos dat přes ethernet nebo přes sběrnici Profibus DP

Master Energy Control MEC Remote pro vzdálený přístup

Systém vzdáleného přístupu Bosch MEC Remote (Master Energy Control) nahrazuje dosavadní Teleservis pro průmyslové kotle. Ten poskytoval Bosch- Industrieservice přímý přístup do kotlových zařízení pro účely podpory.

Nový MEC Remote nyní umožňuje i provozovatelům, aby svá zařízení monitorovali přes všechna běžná koncová zařízení s připojením k internetu – pohodlně a bezpečně z dálky.

MEC Remote je tak ideálním řešením pro provozy:

 • v nichž nemůže být personál obsluhy stále přítomen přímo v místě
 • s vícekotlovým zařízením s povinným dohledem
 • s pohotovostní službou o víkendech

Kotlová řízení Bosch jsou kompatibilní se všemi běžně dostupnými systémy řídicí techniky. MEC Remote může být používán i u zařízení bez napojení na řídicí techniku.

MEC Remote – dálkový přístup monitorování a vizualizaci dat zařízení

MEC Remote – dálkový přístup monitorování a vizualizaci dat zařízení

Díky přehledné mapě je možné současně monitorovat i více zařízení po celém světě. Na přání je provozovatel o nápadných změnách na zařízení a poruchách automaticky informován přes SMSmodul krátkou zprávou na mobilní telefon. To značně redukuje náklady na monitoring pro zařízení s vysokými nároky na spolehlivost (např. v nepřetržitém provozu).

Prospekt: Řízení a konektivita

Další výhodou pro provozovatele je volitelná dálková podpora ze strany Bosch- Industrieservice. Odborníci firmy Bosch mohou přímo přes systém dálkové údržby provádět rozšířenou parametrizaci, programování (SPS) a analýzy chyb. Při výpadku komponentů mohou odborníci ze servisu již díky dálkové analýze ohraničit příčinu a vyjíždět k servisu zařízení s odpovídajícím vybavením. Prostoje kotlového zařízení a náklady na servis tak mohou být redukovány na minimum.

Jedním z nejdůležitějších požadavků na dálkové připojení je jeho maximální bezpečnost. To zajišťuje promyšlený koncept rolí, který řídí přístupová oprávnění, jakož i schválené zásahy do regulace. Dálkový přístup sám disponuje vícestupňovou bezpečnostní koncepcí. Datové připojení směrem ven může být kdykoliv v kotelně hardwarově zapnuto/ vypnuto prostřednictvím klíče.

Přídavně k loginu s uživatelským jménem a heslem přes šifrovaný přenos dat (https) dochází k nasazení procesu mobilních PINů (TAN). Stejně jako u online-bankovnictví jsou přístupová data odesílána na mobilní telefon provozovatele. Zaznamenávaná provozní data průmyslových kotlů nejsou ukládána v úložišti Cloud, nýbrž výhradně lokálně na zařízení. Pro vzdálený přístup MEC Remote byly vytvořeny bezpečnostní koncepty firmy ESCRYPT GmbH. Pravidelný bezpečnostní audit je prováděn firmou Cirosec GmbH.

Rozvaděče řídicího systému kotelny SCO a MEC System

Rozvaděče řídicího systému kotelny SCO a MEC System