Nebezpečné práce

Instalace všech zařízení nezbytných pro řízení provozu, armatur a měřicích zařízení by měla být pokud možno jednoduše proveditelná. Přitom však často musí být učiněn kompromis mezi optimální obsluhou a údržbou a danými prostorovými poměry. Většinou zdravý selský rozum postačuje k tomu, aby byly rozpoznány potenciály nebezpečí. Posouzení rizik požadované pro provoz však také poskytuje informace pro bezpečný provoz. Zejména před přejímkou zařízení může ještě provozovatel působit na montážní organizaci, aby byla možná bezproblémová obsluha zařízení.

Problém:

  • Odběr vzorků vody v nebezpečné poloze bez zchlazovacího zařízení a nad elektrickými spínacími zařízeními

Příčina:

  • Chybějící pochopení provozu parního kotlového zařízení

Odstranění:

  • Potrubí odběru vzorků vést směrem dolů
  • Instalace chladiče vzorků vody
Odběr vzorků vody bez vhodného chladiče a s nevhodnou nádobou Odběr vzorků vody bez vhodného chladiče a s nevhodnou nádobou