Životnost tělesa kotle je při dobré péči přes 50 let. V praxi však na kotlové zařízení působí mnoho různých faktorů, které mohou životnost kotle značně zkrátit. V této kapitole chceme, především na základě jednotlivých případů, na toto téma upozornit provozovatele. Přitom nemohou být, samozřejmě, detailně reprodukovány všechny možné příčiny škod. Obecně však platí, že vzniklé škody také vždy mají odpovídající příčiny. Vedle odborného odstranění škody a obnovení provozní pohotovosti kotle platí, že tyto příčiny musí být nalezeny a pro další provoz eliminovány.

Technické informace: Poškození kotle - Analýza poškození a stanovení příčin

Information

Životnost elektronických a elektrických komponentů je zpravidla zřetelně nižší než životnost tělesa kotle. Zejména u bezpečnostně relevantních komponentů musí jejich výměna probíhat před uplynutím jejich životnosti. Funkce digitálního asistenta efektivity MEC Optimize je přitom podporou provozovateli při tomto úkolu a při preventivní údržbě obecně.

Výrobky: MEC Optimize

Často mohou být škody již předem rozpoznány a jejich příčiny odstraněny. K tomu je však základním předpokladem otevřená výměna informací mezi provozovatelem, výrobcem zařízení a zákaznickým servisem.

Vlivy způsobu provozování kotle na jeho životnost Vlivy způsobu provozování kotle na jeho životnost