Výhody a nevýhody parních zařízení

Výhody a nevýhody parních zařízení oproti horkovodním zařízením

Výhody

 • Menší objemový proud při stejném přenášeném množství tepla (o faktor 10 ... 50)
 • Nejsou nutná žádná oběhová čerpadla
 • Menší průřezy potrubních vedení
 • Je možné velmi rychlé a rovnoměrné ohřívání spotřebičů tepla
 • Možná rychlá a přesná regulace teploty prostřednictvím nastavení tlaku páry
 • Možné uvolnění velkých množství energií při konstantní teplotě
 • Velmi vysoký koeficient přenosu tepla při kondenzaci. Tím jsou možné menší teplosměnné plochy a nižší náklady zařízení na procesní teplo.
 • Vhodné k přímému ohřevu produktů (např. u potravin, autoklávů.)
 • Je možné jednoduché modulární rozšíření zařízení.
 • Nekritické chování při netěsnostech na těsnění nebo armaturách

Nevýhody

 • nezbytný kvalifikovaný personál pro provoz (U topných zařízení ≤ 110 °C nižší požadavky)
 • nezbytná kontinuální úprava vody

Výhody a nevýhody parních zařízení oproti zařízením na termoolej

Výhody

 • Menší objemový proud při stejném množství přenášeného tepla (o faktor 20 ... 80)
 • Nejsou nutná žádná cirkulační čerpadla
 • Zřetelně lepší vlastnosti přenosu tepla u páry
 • Teplonosné oleje zařízení na termoolej ohrožují životní prostředí, proto:
  • Nezbytné nasazování bezpečnostních tepelných výměníků
  • Nutné záchytné vany na úniky s monitoringem netěsností na všech těsnících místech
  • Nezbytná zvláštní těsnění hřídelí na čerpadlech a ventilech
 • Teplonosné oleje jsou nebezpečné z hlediska možného vzniku požáru
 • Nižší provozní náklady na procesní teplo, zejména vyšším dosažitelným stupněm účinnosti a využití

Nevýhody

 • Není vhodné k chlazení
 • Teploty ohřevu ≤ 230 °C (zařízení na sytou páru) resp. ≤ 300 °C (zařízení na přehřátou páru)