Likvidace odpadních vod

Podmínky pro vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizační sítě jsou obvykle upraveny příslušnými obcemi. V Německu jsou běžné hodnoty pH mezi 6,5 ... 10 a vstupní teploty do kanalizace 35 °C.

Horké odpadní vody

Odpadní vody kotle z odkalu a odluhu, které jsou horké a pod tlakem, musí být před vypuštěním do kanalizační sítě zchlazeny. To se děje v takzvaném odkalovacím zásobníku, do kterého jsou přiváděny horké odpadní vody přes dvě přípojná hrdla (vždy jedno hrdlo pro odpadní vody přes / pod 100 °C.) V zásobníku vzniká expandovaná pára, která je odváděna přes střechu do volného venkovního prostoru. Zbývající odpadní voda je před vypuštěním do kanalizační sítě zchlazována na přípustnou vstupní teplotu do kanalizace přimícháváním chladné vody.

Modul odpadních vod, expandér a chladicí modul BEM

Modul odpadních vod, expandér a chladicí modul BEM

Potrubí expandované páry přes střechu

Snímač měření teploty

Přípojka pro chladicí vodu (včetně regulační armatury teploty)

Vypouštěcí armatura

Přípojka pro odpadní vody < 100 °C

Odtok do kanálu

Přípojka pro odpadní vody > 100 °C

Protože s sebou odpadní vody nesou mnoho energií, které mohou být na teplotách zhruba 100 °C využívány, měla by být z důvodu krátké doby amortizace věnována pozornost možnosti nasazení modulu ke zpětnému získávání tepla.

Odluh a odkal - více informací

 

Likvidace odpadní vody – spalinový kondenzát

Kondenzát ze spalin přechodně vzniká při najíždění kotlového zařízení ze studeného stavu a stále při využívání spalného tepla prostřednictvím kondenzačního ekonomizéru. Tento kondenzát je kyselý (hodnota pH < 4) a musí být před vypouštěním do kanalizační sítě neutralizován, aby byly dodrženy podmínky pro vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizační sítě.

V závislosti na vznikajícím množství kondenzátu jsou používána neutralizační zařízení na bázi granulátu nebo na kapalné bázi.

Neutralizační zařízení na spalinový kondenzát (vlevo nautralizace granulátem, vpravo kapalná neutralizace) Neutralizační zařízení na spalinový kondenzát (vlevo nautralizace granulátem, vpravo kapalná neutralizace)