Řízení kotle

Řízení kotle má i nadále rozhodující význam pro bezpečný, spolehlivý a ekonomický provoz.

Musí být dodržovány bezpečnostně technické požadavky z příslušných předpisů pro zřizování a bezpečný provoz kotlových zařízení. Vedle bezpečnosti a spolehlivého provozu jsou však dnes také důležité další požadavky z oblasti energetického managementu jako záznam dat a stálá optimalizace provozu kotle. Navíc by zde mělo být umožněno řízení provozu z nadřazeného řídicího systému, neboť pouze prostřednictvím vnitroprovozní komunikace mezi parními spotřebiči a výrobou páry je možný celkově ekonomicky optimalizovaný způsob provozu.

Základními úkoly rozvaděče jsou:

  • bezpečnostní funkce
  • regulační funkce
  • provozní a poruchová hlášení
  • evidence/ záznam dat a vyhodnocování
  • napojení na nadřazený řídicí systém
  • vzdálený dohled

Od roku 2001 nasadila společnost Bosch Industriekessel GmbH jako první výrobce kotlů u žárotrubných kotlových zařízení (kotlů s velkým vodním prostorem) sériově řízení na bázi SPS. Tento koncept byl průlomovým úspěchem na trhu a v mezičase patří ke standardnímu vybavení.

Systémy řízení jsou kontinuálně dále rozvíjeny. Díky graficky vedeným displejům s dotykovou obrazovkou a intuitivní obsluhou je ve spojení s řízeními s programovatelnou pamětí dosahováno nejvyšší transparentnosti provozních dat a konektivity.

Vedle řízení kotle existují v parním kotlovém zařízení v oblasti řízení ještě další úkoly. Těm se věnujeme společně s propojením řízení v kapitole Řízení zařízení.

Řídicí systém kotelny SCO - více informací

Systémy řízení

Téměř všude je dnes v moderních řídicích systémech pro regulace kotlů a kotelen používán osvědčený průmyslový hardware z oblasti řízení s programovatelnou pamětí.

Přístroje přebírají všechny řídicí a regulační funkce kotle, respektive kotlového zařízení a mohou přes sběrnicové systémy nebo sítě komunikovat s ostatními řízeními (např. systémy managementu hořáků, oddělenými řízeními modulů kotelny a nadřazenými systémy řízení.) Bezpečnostní řetězec je z důvodu velmi vysokých požadavků na spolehlivost většinou ještě v provedení konvenční techniky jištění a relé.

Veškerý řídicí software se ukládá na paměťovou kartu Micro Memory Card. Tím je možno vynechat podpůrné baterie nebo EPROMy k zajištění proti výpadkům napětí. Zařízení jsou prostorově úsporná, modulární a jsou na profilové liště smontována do robustní konstrukce vyhovující požadavkům elektromagnetické tolerance a ochrany. Dle potřeby mohou být kombinovány volitelné přístroje jako například přídavné vstupy a výstupy nebo komunikační procesor, např. pro sběrnici Profibus DP, k napojení na centrální řídicí techniku. Síť Industrial Ethernet k propojení více řídicích modulů nebo k přípravě na dálkový přístup MEC Remote jsou dalším volitelným příslušenstvím.

Se softwarovými funkčními prvky speciálně střiženými na míru příslušným regulacím kotlů a kotlových zařízení a testovanými od výrobce jsou plněny komplexní a vysoké požadavky na bezpečný provoz kotle. Zákazník profituje ze zařízení bohatých na varianty, u nichž byly jednotlivé softwarové stavební prvky již mnohokrát použity a otestovány v praxi. Speciální jednotlivá programování probíhají pouze zřídka ve výjimečných případech.