Řízení kotle BCO

K zobrazování a obsluze se používá grafický TFT displej s citlivou dotykovou obrazovkou. Díky své extrémně vysoké životnosti, síle světla a kontrastu je předurčen k nejtvrdšímu průmyslovém nasazení. Grafické struktury menu, jakož i provozní hlášení a archiv procesních hodnot jsou ukládány na kartu MultiMediaCard MMC, která je zasunuta do obslužné jednotky.

Řízení kotle BCO – příklad ukazatele na displeji u parního kotle

Řízení kotle BCO – příklad ukazatele na displeji u parního kotle

Grafické vedení uživatele s nejvyšší transparentností provozních dat

Příklady pro řízení uživatele na kotlovém řízení BCO
Příklady pro řízení uživatele na kotlovém řízení BCO
Příklady pro řízení uživatele na kotlovém řízení BCO

Příklady pro řízení uživatele na kotlovém řízení BCO
 

Pro jednoduchou obsluhu jsou symboly, grafická znázornění a vedení uživatele na dotykové obrazovce uspořádány dle nejnovějších poznatků ergonomie a obslužnosti. Intuitivně mohou být vyvolávány všechny řídicí a regulační funkce, skutečné a nastavené hodnoty znázorňovány nebo měněny na barevném displeji.

S kotlovým řízením BCO je již v základní výbavě znázorněno mnoho provozních stavů, provozních dat a naměřených hodnot zařízení na grafickém displeji. K tomu patří například vždy provozní hodiny kotle i hořáku a počet startů hořáku. Všechny nastavené spínací body, spínací rozdíly a koncové kontakty je možno znázornit. Důležitá procesní data zde jsou během stanoveného intervalu ukládána na paměťové kartě řízení kotle, resp. zařízení. Archiv je strukturován na průběžné záznamy: jakmile je dosaženo plné kapacity paměti, nejstarší procesní data se mažou a nejnovější se archivují. Ta mohou být následně vyvolána na displeji ve formě grafického znázornění ve křivkách. Je možné i načítání archivů procesních hodnot techniky zákaznického servisu. Data mohou být libovolně v rámci textového nebo tabulkového zpracovávání dále upravována a zpracovávána. Analýzy spotřeby paliva, parních křivek nebo teplotních průběhů jsou tak jednoduše znázornitelné. Vysoká transparentnost provozních dat umožňuje jednoduchou optimalizaci regulačních parametrů, snižuje tak spotřebu energie, emise škodlivin a opotřebení kotlového zařízení.

Funkce u parních kotlových zařízení

Základní funkce řízení kotle BCO pro parní kotel


Základní funkce řízení kotle BCO pro parní kotel

Řízení kotle BCO pro parní kotlová zařízení

Vedle základních funkcí k regulaci výkonu, regulaci hladiny, regulaci kvality vody, regulaci odkalu a k bezpečnostnímu řetězci, jimiž je vybaven každý moderní parní kotel, může být kotlové řízení BCO rozšířeno o následující přídavné volitelné příslušenství a funkce:

 • automatické najíždění ze studeného stavu
 • měření a regulaci teploty spalin pro kotel s ekonomizérem
 • měření a regulaci teploty přehřáté páry pro kotel a přehřívák
 • měření množstevních toků páry, napájecí vody a paliva
 • automatické přepínání napájecích čerpadel přes tlak, čas nebo poruchu
 • proces udržování v teplém stavu s poklesem tlaku řízený časem
 • zobrazení provozních hodin, četnosti startů, počtu studených startů v čase
 • rozpoznávání nepříznivých najížděcích stavů
 • rozpoznávání znečištění na straně vody a spalin, resp. nežádoucí kondenzace
 • generování hlášení pro údržbu dle potřeby
 • znázorňování energetických ztrát na základě odkalu a odluhu
 • zobrazování spotřeby paliva a vody v čase
 • znázorňování množství odběru páry v čase
 • zobrazování profilu páry v čase
 • napojení do nadřazených řídicích systémů
 • vzdálený přístup přes MEC-Remote
 • napojení na centrální řídicí techniku

Udržování v teplém stavu - více informací

Odborná zpráva: Automatické spouštění paních kotlů

Condition Monitoring (CM)

CM poskytuje zákazníkovi možnost monitorovat jak efektivitu, tak i řádný provoz svého zařízení. K tomu jsou data zařízení analyzována, hodnocena a prostřednictvím semaforového modelu transparentně znázorňována:

Monitoring stavu (Condition Monitoring) - více informací