Ekonomizér

Ekonomizér, také nazývaný spalinový tepelný výměník v mezičase již patří k základní výbavě parního kotlového zařízení, neboť je možné jej použít téměř v každém zařízení.

Investiční náklady integrovaného ekonomizéru činí zhruba 7 ... 15 % kotle, avšak současně ekonomizér zvyšuje účinnost zařízení až o 7 %, čímž se většinou amortizuje již během několika málo měsíců provozu.

Teplota spalin, resp. spalinová ztráta - více informací

Proud spalin vycházející z parního kotle má ještě teplotu 200 ... 280 °C. Tento tepelný potenciál na vysoké teplotní úrovni využívá ekonomizér se svými vysoce efektivními dodatkovými teplosměnnými plochami k suchému zpětnému získávání tepla ze spalin. Teplo odebrané spalinám se většinou používá k ohřevu napájecí vody a zlepšuje tak účinnost kotle.

Pro další zvýšení efektivity mohou být spalinové tepelné výměníky používány ke kondenzaci spalin, předehřev vzduchu nebo chladič napájecí vody.

Kondenzační ekonomizér - více informací

Předehřívák vzduchu - více informací

Chladič napájecí vody - více informací

Pro provoz spalinových výměníků tak, aby byl optimalizovaný na každý technologický způsob provozu, jsou k dispozici různá konstrukční provedení ekonomizérů.

Integrovaný ekonomizér

Obzvláštní výhody poskytuje u nových kotlových zařízení přímo na kotli namontovaný plně integrovaný ekonomizér. Co do velikosti variabilní, speciálně vyvinutá výměníková vložka s vysoce efektivními žebrovými trubkami je namontovaná hotově předizolovaná a ze strany vody přímo s kotlem spojená jako součást kotle ve spalinové sběrné komoře. Integrované ekonomizéry mohou být dodávány pro konstrukční řady kotlů U- MB, CSB, UL-S, ZFR a HRSB.

U integrovaných ekonomizérů vznikají v porovnání s běžným kotlem s odděleným ekonomizérem značné výhody.

Integrovaný ekonomizér na UL-S

Integrovaný ekonomizér na UL-S

Integrovaný ekonomizér na UL-S

Výhody:

  • vysoce efektivní spirálový systém žebrovaných trubek na plyn a topný olej „EL“
  • integrovaný ve spalinové sběrné komoře na kotli
  • zvýšení účinnosti až o 7 %
  • namontovaný v závodě u výrobce, kompletně propojené potrubí připravené k připojení, zkontrolovaný a tepelně izolovaný
  • menší potřeba prostoru
  • žádný přídavný základ
  • žádná nezbytná montáž přímo v místě
Ekonomizér neuzavíratelný, neregulovaný (obr. vlevo) a ekonomizér neuzavíratelný, regulovaný na straně vody (obr. vpravo)

Ekonomizér neuzavíratelný, neregulovaný (obr. vlevo) a ekonomizér neuzavíratelný, regulovaný na straně vody (obr. vpravo)

TI

Ukazatel teploty

     

TIC

Regulátor teploty

     

M

Motor

V neregulované variantě proudí spaliny vždy kompletně přes trubky tepelného výměníku, takže je v každém stavu výkonu dosahováno maximálního získávání zpětného tepla z energie ze spalin. Vedle nejlepší účinnosti je to také nejpříznivější varianta, a proto je i nejčastěji využívaná.

Aby bylo zabráněno přílišnému poklesu teploty spalin za ekonomizérem, například při požadavcích na minimální teplotu spalin u zděných komínů, používá se varianta s regulací ze strany vody. Přitom se dílčí množství nebo celkové množství proudu napájecí vody vede prostřednictvím třícestné regulační armatury okolo ekonomizéru, dokud není dosaženo nastavené teploty spalin za ekonomizérem.

Samostatně stojící ekonomizéry typu „stand-alone“

Ekonomizéry StandAlone mohou být instalovány nezávisle na kotli a jsou proto zajímavé zejména k dovybavování stávajících zařízení. Kromě toho jsou používány, když je třeba občas ze strany spalin ekonomizér obcházet, což je nutné při nasazení druhých paliv s obsahem síry (např. těžkého topného oleje).

Ve spodní části ekonomizéru spaliny vstupují a proudí v horní části tepelným výměníkem ke zpětnému získávání tepla, který se tam nachází. Spalinový bypas včetně motorické spalinové klapky, přípojného potrubí a armatur jsou hotově předmontované a patří, stejně jako tepelná izolace, k rozsahu dodávky přímo ze závodu výrobce. Vybavený speciální dvojitou žebrovanou trubkou pro lehčí čištění teplosměnných ploch je samostatně stojící StandAlone ekonomizér vhodný i pro těžký topný olej nebo paliva se sklonem k vyššímu znečištění.

Ekonomizér StandAlone může být dodáván pro všechny konstrukční řady kotlů CSB, UM- B, UL- S, ZFR, HRSB i pro fabrikáty cizích firem.

Ekonomizér Stand-Alone ve spojení s duálním spalovacím zařízením (plyn/ těžký topný olej) Ekonomizér Stand-Alone ve spojení s duálním spalovacím zařízením (plyn/ těžký topný olej)