Kondenzační ekonomizér

Při využívání kondenzace je ze spalin odváděno nejen citelné teplo přímo navázané na teplotu, nýbrž je částečně odváděno i kondenzační teplo vázané ve vodní páře (latentní teplo.)

Entalpie - více informací

Přitom vzniká kyselý spalinový kondenzát, který je třeba neutralizovat. Materiály odolné vůči korozi jsou proto v těchto tepelných výměnících, následných spalinových cestách a v komíně nezbytné.

Likvidace odpadní vody – spalinový kondenzát - více informací

Samostatné nerezové spalinové tepelné výměníky jsou dodávány jako hotové moduly. Hodí se proto jak pro nová zařízení, tak i k bezproblémovému dovybavování stávajících celků.

Kondenzační ekonomizér - více informací

Kondezační ekomizér

Kondezační ekomizér

Kondezační ekomizér

Zjednodušený vývojový diagram parního kotlového zařízení s integrovaným ekonomizérem a následným kondenzačním
ekonomizérem Zjednodušený vývojový diagram parního kotlového zařízení s integrovaným ekonomizérem a následným kondenzačním ekonomizérem

Integrovaný ekonomizér (ocel)

     

Kondenzační ekonomizér (nerezová ocel)

Bypasová spalinová klapka

 

Přídavná voda

Odborná zpráva: Využití výhřevnosti