Chladič napájecí vody

V modulu chlazení napájecí vody (FWM) se studená přídavná voda ohřívá v tepelném výměníku za pomoci horké napájecí vody. Z důvodu zchlazení napájecí vody vzniká větší teplotní rozdíl mezi vodou a spalinami v ekonomizéru. Díky lepšímu přechodu tepla v ekonomizéru klesá výstupní teplota spalin.

Účinnost z hlediska techniky spalování tak stoupá až o 1,8 % nebo až o 3 % u kotlů se 4. tahem.

Regulace vstupní teploty napájecí vody do ekonomizéru přitom brání kondenzaci spalin a chrání tak ocelový ekonomizér před korozí.

Chladicí modul napájecí vody je účinným a spolehlivým opatřením ke snížení energetických nákladů.

Chladič napájecí vody - více informací

Konstrukce

Modul chlazení napájecí vody se skládá z deskového tepelného výměníku včetně izolace, armatur, mezikusů potrubí a teplotních čidel a je dodáván hotový předmontovaný na základím rámu ve stavu připraveném k připojení. Dimenzování modulu a parametrizace regulace probíhají specificky dle dané zakázky – tak, aby to bylo přizpůsobeno na míru způsobu provozování zařízení.

Napojení chladiče napájecí vody do parního kotlového zařízení

Napojení chladiče napájecí vody do parního kotlového zařízení

Modul chlazení napájecí vody

Ekonomizér

Parní kotel

Modul úpravy vody

Přídavná voda

3- cestný ventil