Upozornění na ochranu dat

Těší nás, že navštěvujete naši online nabídku a že máte zájem o naši společnost a naše produkty.

Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů a bezpečnost všech obchodních údajů jsou pro nás důležitými zájmy, které zohledňujeme v našich obchodních procesech.

Obecná informace

Odpovědná osoba

My, Bosch Industriekessel GmbH, jsme zodpovědní za zpracování vašich údajů v této online nabídce.

Naše kontaktní údaje jsou následující:

Bosch Industriekessel GmbH, Nürnberger Strasse 73 91710 Gunzenhausen, GERMANY; Tel.: +49 9831 56-0

Děti

Upozorňujeme, že tato online nabídka není zaměřena na děti mladší 18 let.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Zpracovávají se následující kategorie osobních údajů:

 • Komunikační údaje (např. jméno, telefon, email, adresa)

 • Kmenová data smlouvy (např. smluvní vztah, zájem o produkt nebo smlouvu, číslo zákazníka)

 • Údaje o produktu a instalaci (např. adresa instalace, sériové číslo, typ zařízení, datum instalace),

 • Technické údaje a údaje o připojení (např. IP adresa, údaje o připojení k internetu)

 • Uživatelská nastavení (např. jazyk, časové pásmo)

 • Soubory

 • Fotoaparát a snímky

 • Novinky

Doba skladování; Doba uchovávání

Vaše údaje obecně uchováváme tak dlouho, jak je to nezbytné pro poskytování naší online nabídky a souvisejících služeb, nebo po dobu, kdy máme oprávněný zájem na dalším uchovávání (např. můžeme mít oprávněný zájem i po uzavření smlouvy se zajímají o poštovní marketing). Poté vymažeme vaše osobní údaje, s výjimkou údajů, které musíme i nadále uchovávat, abychom splnili zákonné povinnosti (např. kvůli daňovým a obchodněprávním dobám uchovávání jsme povinni uchovávat dokumenty, jako jsou smlouvy a faktury, po určitou dobu čas).

Předání údajů dalším odpovědným osobám

Vaše osobní údaje předáme dalším odpovědným osobám pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění smlouvy, pokud máme my nebo třetí strana oprávněný zájem na jejich předání nebo pokud jste k tomu dali svůj souhlas. Podrobnosti o právních základech a příjemcích nebo kategoriích příjemců naleznete v části Účely zpracování a právní základy.

Kromě toho mohou být údaje předány dalším odpovědným stranám, pokud jsme povinni tak učinit na základě zákonných ustanovení nebo vymahatelného úředního nebo soudního rozhodnutí.

Poskytování informací poskytovatelům služeb

Zapojujeme externí poskytovatele služeb do úkolů, jako jsou prodejní a marketingové služby, správa smluv, zpracování plateb, programování, hostování dat a služby horké linky. Tyto poskytovatele služeb jsme pečlivě vybrali a pravidelně je sledujeme, zejména jejich pečlivé zacházení a zabezpečení dat, která ukládají. Zavazujeme všechny poskytovatele služeb k zachování mlčenlivosti a dodržování zákonných požadavků. Poskytovateli služeb mohou být i další společnosti Bosch Group.

Předání příjemcům mimo EHP

Osobní údaje můžeme předat také příjemcům, kteří sídlí mimo EHP v tzv. třetích zemích. V tomto případě před předáním údajů zajistíme, že příjemce má buď odpovídající úroveň ochrany údajů, nebo udělil váš souhlas s předáním.

Můžete získat kopie příslušných nebo přiměřených záruk. Použijte prosím údaje uvedené v sekci Kontakt.

Účely zpracování a právní základy

My a námi pověření poskytovatelé služeb zpracováváme vaše osobní údaje pro následující účely:

Poskytování této online nabídky

Pokud používáte naši online nabídku čistě pro informační účely, tedy bez registrace nebo jiného zasílání informací, zpracováváme vaše osobní údaje k poskytování této online nabídky na základě našeho oprávněného zájmu, k zobrazení naší online nabídky a k zajištění stability a bezpečnosti.

Účast v produktových a zákaznických průzkumech

Máte možnost zúčastnit se produktových a zákaznických průzkumů o naší online nabídce.

Tyto průzkumy jsou obvykle prováděny anonymně. Pokud provádíme produktový a zákaznický průzkum poštou, umožňujeme vám účast pomocí vašich osobních údajů ze stávajícího smluvního vztahu. Právním základem zpracování je náš oprávněný zájem na optimalizaci vlastních produktů a služeb, vývoji nových produktů a služeb a tím udržení Vaší spokojenosti.

Pokud se chcete zúčastnit elektronického (např. e-mailem) nebo telefonického produktového a zákaznického průzkumu, budeme vás kontaktovat pouze s vaším výslovným souhlasem. I když jste souhlasili s tím, že vás budeme kontaktovat, vaše účast je dobrovolná.

Soutěže

Pokud se zúčastníte některé z našich soutěží, použijeme vaše osobní údaje k uskutečnění soutěže. Podrobnosti o tom, jaké osobní údaje za tímto účelem zpracováváme, naleznete v příslušném registračním formuláři soutěže. Další informace o soutěžích naleznete v příslušných podmínkách účasti.

Slevové akce

Pokud se zúčastníte některé z našich slevových akcí, použijeme vaše osobní údaje k realizaci slevové akce. Podrobnosti o tom, jaké osobní údaje k tomu zpracováváme, naleznete v příslušném registračním formuláři pro slevovou akci. Další informace o slevových akcích naleznete v příslušných podmínkách účasti.

Newsletter

V rámci naší online nabídky se můžete přihlásit k odběru newsletterů. Tyto zasíláme na základě vašeho souhlasu.

K potvrzení vašeho souhlasu používáme takzvaný postup double opt-in, podle kterého vám budeme newsletter e-mailem zasílat pouze v případě, že jste aktivaci služby newsletteru výslovně potvrdili kliknutím na odkaz v oznámení.

Zasílání newsletteru můžete kdykoli ukončit odvoláním svého souhlasu. Odvolání se provádí u e-mailových newsletterů prostřednictvím odkazu obsaženého v newsletteru. Případně nás prosím kontaktujte pomocí údajů v sekci Kontakt.

Abychom mohli náš newsletter koncipovat podle potřeb a optimalizovat naše nabídky, analyzujeme chování čtenářů našeho newsletteru na základě jejich souhlasu. Pro tuto analýzu obsahují odeslané e-maily takzvané webové majáky, které se také nazývají pixely.

Když čtete newsletter, zaznamenáváme, na které odkazy v newsletteru kliknete, a vyvozujeme vaše osobní zájmy. Tyto údaje spojujeme s technickými informacemi o vašem zařízení (např. čas přístupu, typ prohlížeče a operační systém).

Tato analýza neproběhne, pokud svůj souhlas odvoláte nebo pokud ve svém e-mailovém programu ve výchozím nastavení deaktivujete zobrazování obrázků. V takovém případě se vám newsletter nezobrazí celý a možná nebudete moci využívat všechny funkce. Jakmile zobrazíte obrázky, znovu se aktivuje právě popsané vyhodnocení.

Zpracování údajů společností Facebook

Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland ("Facebook") zpracovává vaše osobní údaje, když vstoupíte na naši fanouškovskou stránku: https://www.facebook.com / policy.php

Můžete zjistit, jaké osobní údaje Facebook zpracovává a jaká práva na ochranu údajů máte vůči Facebooku podle výše uvedených zásad ochrany údajů Facebooku. Nemáme žádný vliv na zpracování údajů ze strany Facebooku.

#### Možnosti nastavení a přístup ke statistickým údajům Pro naši fanouškovskou stránku nám Facebook poskytuje následující možnosti nastavení nebo nám Facebook uděluje přístup k následujícím údajům:

* Na Facebooku můžeme nastavit, která cílová skupina sáhne na naši fanouškovskou stránku nebo na jednotlivce příspěvky zveřejněné na fan stránce budou. Nastavení je založeno na obecných parametrech (např. věková skupina, jazyk, region, zájmy), pomocí kterých lze náš obsah cílit na konkrétní skupiny. Na základě možností nastavení, které nám Facebook poskytuje, není možné oslovit nebo identifikovat jednotlivé osoby. * Facebook nám poskytuje přístup ke statistickým analýzám, které poskytují informace o používání naší fanouškovské stránky. Námi viditelné analýzy nám neumožňují individuálně analyzovat uživatelské chování jednotlivých lidí. Můžeme zobrazit pouze agregovaná data (včetně počtu přístupů, lajků, sledujících, regionu původu, věkové skupiny, pohlaví), která poskytují informace o našem publiku a používání naší fanouškovské stránky. Další informace o statistikách poskytovaných Facebookem lze nalézt na [[https://de-de.facebook.com/business/a/page/page-insights]]((https://de-de.facebook.com /business /a/page/page-insights)). Dále nemůžeme ovlivnit zpracování údajů Facebookem. Tyto údaje zpracováváme, abychom obsah naší fanouškovské stránky seznámili s cílovými skupinami a abychom lépe porozuměli a optimalizovali využití naší fanouškovské stránky. #### Dohoda o společné odpovědnosti Smlouvu o společné odpovědnosti uzavřenou mezi námi a Facebookem lze nalézt na: [[https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum]]((https://www .facebook. com/legal/terms/page_controller_addendum)) #### Komunikační nástroje, které používáme ke komunikaci s vámi Můžete nám posílat zprávy přes Facebook. Pokud nám posíláte zprávy přes Facebook, dostáváme z Facebooku následující údaje: * Zadaná zpráva * Jméno * Profilový obrázek * Přílohy * Hlasové zprávy Tyto osobní údaje slouží ke zpracování vašeho požadavku a k tomu, abychom vám mohli nabídnout podporu (např. můžete nám posílat dotazy k našim produktům prostřednictvím naší fan page, na které vám poté odpovíme). Údaje používáme také v agregované a anonymizované podobě, abychom lépe porozuměli používání naší fanouškovské stránky. K tomu můžeme analyzovat, která skupina lidí (např. koncoví zákazníci, soukromé osoby, zaměstnanci) využívá komunikační kanál poskytovaný prostřednictvím naší fanpage, z jaké země a v jakém jazyce. Vaše osobní údaje budou vymazány nejpozději do 180 dnů po obdržení vaší zprávy. Osobní údaje, které nám poskytnete, budou předány právnické osobě Bosch odpovědné za žádost (například pokud se vaše žádost týká produktu, který prodává jiná právnická osoba Bosch). Právnická osoba Bosch odpovědná za zpracování může mít sídlo mimo EHP. Vaše osobní údaje pak můžeme předat také příjemcům, kteří sídlí mimo EHP v tzv. třetích zemích. V tomto případě zajistíme, aby příjemce měl přiměřenou úroveň ochrany údajů před jejich předáním. Můžete získat přehled o příjemcích ve třetích zemích a kopii konkrétně dohodnutých předpisů, abyste zajistili odpovídající úroveň ochrany údajů. K tomu nás můžete kontaktovat. Naše kontaktní údaje naleznete v našem oznámení o ochraně údajů, na který odkazujeme výše. Právní základ pro zpracování vašich osobních údajů vyplývá z našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. f) GDPR) nebo případně existujícího smluvního vztahu (čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. b) ) GDPR). Zprávy, které nám pošlete prostřednictvím naší fanpage, zpracovává také Facebook. Více o zpracování údajů Facebookem se můžete dozvědět ve výše uvedených zásadách ochrany osobních údajů Facebooku.

Kontakt

Máte možnost nás kontaktovat, buď prostřednictvím kontaktního formuláře, nebo jinými způsoby, jako je e-mail nebo telefon. Vaše osobní údaje, jako je jméno, e-mail, adresa a telefonní číslo, uchováváme a používáme ke komunikaci s vámi. Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu o zákaznickou podporu a pro zlepšování našich produktů a služeb.

Bezpečnost a ochrana práv

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat také za účelem zjištění narušení a z bezpečnostních důvodů, pro splnění našich zákonných povinností v oblasti bezpečnosti dat a z důvodu našeho oprávněného zájmu na odstranění narušení a zabezpečení našich nabídek.

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat za účelem ochrany a obhajoby našich práv. Tento účel představuje také náš oprávněný zájem.

Soubory protokolů

Při každém použití internetu váš internetový prohlížeč automaticky přenáší určité informace a ukládá je do takzvaných souborů protokolu.

Soubory protokolů uchováváme po dobu 14 dnů, abychom identifikovali narušení a bezpečnostní důvody (např. abychom prošetřili pokusy o útoky). Soubory protokolu, jejichž další uchovávání je nezbytné pro účely dokazování, jsou vyloučeny z mazání, dokud nebude příslušný incident definitivně objasněn a mohou být v jednotlivých případech předány vyšetřovacím orgánům.

V souborech protokolu jsou uloženy následující informace:

 • IP adresa (adresa internetového protokolu) zařízení, ze kterého se přistupuje k online nabídce;

 • internetová adresa webové stránky, ze které byl přístup k online nabídce (tzv. origin nebo referrer URL);

 • Název poskytovatele služeb, jehož prostřednictvím je online nabídka přístupná;

 • Název souborů nebo získaných informací;

 • Datum a čas, jakož i trvání vyhledávání;

 • Operační systém a informace o používaném internetovém prohlížeči, včetně nainstalovaných doplňků (např. pro Flash Player);

 • Stavový kód http (např. „žádost úspěšná“ nebo „požadovaný soubor nenalezen“).

 • množství přenesených dat;

Úložiště a přístup k informacím

Používání souborů cookie

V rámci poskytování naší online nabídky mohou být použity soubory cookie a další technologie, které buď ukládají informace na vašem zařízení, nebo čtou informace uložené ve vašem zařízení.

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou být uloženy ve vašem zařízení, když navštívíte online nabídku.

Používání online nabídky je obecně možné bez souborů cookie, které nejsou technicky nutné.

Technicky nezbytné soubory cookie

Technicky nezbytnými soubory cookie rozumíme soubory cookie, bez kterých nelze zaručit technické zajištění online nabídky. Patří mezi ně například soubory cookie, které ukládají data pro zajištění bezproblémového přehrávání video nebo audio obsahu.

Tyto soubory cookie se na konci vaší návštěvy vymažou.

K integraci technicky nepotřebných souborů cookie a mechanismů používáme nástroje třetích stran. Ty zajišťují, že technicky nepotřebné soubory cookie a mechanismy jsou nastaveny pouze s vaším souhlasem.

Používáme následující nástroje:

Název: Správce značek Google

Poskytovatel: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko

Funkce: Správa značek webových stránek přes rozhraní, integrace programových kódů na naše webové stránky

Comfort cookies

Comfort cookies a mechanismy přiřazené k této kategorii usnadňují obsluhu a umožňují tak pohodlnější surfování po naší online nabídce. V těchto souborech cookie mohou být uložena například vaše jazyková nastavení.

Marketing

Používání marketingových souborů cookie a sledovacích mechanismů, jako jsou web beacons, nám umožňuje zobrazovat vám personalizované nabídky na základě analýzy vašich zájmů a chování při používání.

Níže vám vysvětlíme, jaké mechanismy a které poskytovatele na tomto webu používáme.

Analýza

Pomocí analytických nástrojů měříme například počet zobrazení vaší stránky nebo vaše chování na našem webu. To může také zahrnovat vyhodnocení souborů protokolu.

Sledování konverzí

Naši partneři pro sledování konverzí umístí do vašeho počítače soubor cookie („konverzní soubor cookie“), pokud jste se dostali k naší digitální nabídce prostřednictvím reklamy od příslušného partnera.

Pokud navštívíte určité naše stránky, můžeme my a příslušný poskytovatel sledování konverzí rozpoznat, že konkrétní uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na naše stránky.

To lze provést i napříč zařízeními. Informace shromážděné pomocí konverzního souboru cookie se používají k vytváření statistik konverzí a k zaznamenávání celkového počtu uživatelů, kteří klikli na příslušnou reklamu a byli přesměrováni na stránku se značkou pro sledování konverzí.

Retargeting

Nástroje pro retargeting vytvářejí profily použití pomocí reklamních souborů cookie nebo reklamních souborů cookie třetích stran, tzv. web beacons (neviditelná grafika, nazývaná také pixely nebo webové majáky) nebo srovnatelných technologií.

Ty se používají pro zájmově orientovanou reklamu a ke kontrole frekvence, s jakou uživatel vidí určité reklamy.

Používáme následující nástroje:

Název: Google Analytics

Poskytovatel: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko

Funkce: Analýza chování uživatelů (zobrazení stránek, počet návštěvníků a návštěv, stažení), vytváření pseudonymů Uživatelské profily na základě informací napříč zařízeními od přihlášených uživatelů Google (sledování napříč zařízeními), obohacení pseudonymních uživatelských dat o informace specifické pro cílovou skupinu poskytované společností Google, retargeting, UX testování, sledování konverzí a retargeting

Dodatečné informace: Používáme funkci „anonymizovat IP“, kdy je vaše IP adresa před uložením anonymizována.

Používáme placenou verzi Google Analytics, ve které jsou údaje shromážděné o naší online nabídce prostřednictvím Google Analytics uloženy na našich vlastních serverech Google. Google tyto údaje nesmí používat pro své vlastní účely a nesmí je míchat s jinými údaji, které o vás Google shromažďuje jinými způsoby, například pokud jste při návštěvě naší online nabídky přihlášeni do prohlížeče pomocí svého účtu Google.

Vypnutí všech cookies

Pokud si přejete vypnout všechny cookies, přejděte prosím do nastavení svého prohlížeče a deaktivujte nastavení cookies. Upozorňujeme, že to může ovlivnit funkčnost digitální nabídky.

Externí odkazy

Naše online nabídka může obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran, které s námi nejsou spojeny. Po kliknutí na odkaz již nemáme žádný vliv na shromažďování, zpracování a používání jakýchkoli osobních údajů předávaných třetí straně při kliknutí na odkaz (jako je IP adresa nebo URL stránky, na které je odkaz umístěn umístěno). , protože chování třetích stran je přirozeně mimo naši kontrolu. Neneseme žádnou odpovědnost za zpracování těchto osobních údajů třetími stranami.

Práva subjektů údajů

K uplatnění svých práv použijte prosím informace v sekci Kontakt. Ujistěte se prosím, že vás můžeme jasně identifikovat.

Máte právo na informace o osobních údajích, které se Vás týkají, jakož i právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů. Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, můžete jej kdykoli s účinností do budoucna odvolat.

Námitka proti přímému marketingu

Proti zpracování vašich osobních údajů pro reklamní účely můžete kdykoli vznést námitku („reklamní námitka“). Vezměte prosím na vědomí, že z organizačních důvodů může docházet k překrývání mezi vaší námitkou a používáním vašich údajů v rámci probíhající kampaně.

Námitka proti zpracování údajů na základě „oprávněného zájmu“

Máte také právo kdykoli vznést námitku proti zpracování údajů z naší strany z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace, pokud je toto založeno na právním základu „oprávněného zájmu“ .

Musí být uvedeny důvody. Poté přestaneme zpracovávat vaše údaje*, *pokud nebudeme moci – v souladu se zákonnými požadavky – prokázat závažné oprávněné důvody pro další zpracování, které převažují nad vašimi právy.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu údajů.

Kontakt

Pokud nás chcete kontaktovat, můžete nás kontaktovat na adrese uvedené v sekci „Odpovědná osoba“.

Chcete-li uplatnit svá práva a nahlásit incidenty ochrany údajů, použijte následující odkaz: https://request.privacy-bosch.com/entity/TTDI/lang/cs-CZ/?app=012ea3ac-d3bf-4624-bd49-e2362c5e1a14

Můžete nás také kontaktovat na následující e-mailové adrese: privacy.ttdi@bosch.com

Pro návrhy a stížnosti týkající se zpracování vašich osobních údajů doporučujeme obrátit se na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Oddělení bezpečnosti a ochrany údajů (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
PO Box 30 02 20
70442 Stuttgart, Německo

nebo

mailto : DPO@bosch .com

Změny upozornění na ochranu údajů

Vyhrazujeme si právo změnit naše bezpečnostní opatření a opatření na ochranu údajů. V těchto případech také odpovídajícím způsobem přizpůsobíme naše informace o ochraně údajů. Všimněte si proto aktuální verze našeho oznámení o ochraně údajů.


2024-05-23