Tepelné ztráty

 

Potrubí a armatury

Faktor úspory díky izolaci a tepelným ztrátám na potrubích

Faktor úspory díky izolaci a tepelným ztrátám na potrubích

Teplota média: 250 °C (. . . . . .)

Teplota média: 200 °C (- - - -)

Teplota média: 150 °C (_______)

Teplota média: 100 °C (_______)

Tloušťka izolace s = 150 mm

Tloušťka izolace s = 100 mm

Tloušťka izolace s = 60 mm

Tloušťka izolace s = 20 mm

Zásobníky

Tepelná ztráta přes izolovanou oblast povrchu zásobníků/ nádob nebo kotlů

Tepelná ztráta přes izolovanou oblast povrchu zásobníků/ nádob nebo kotlů

Teplota média: 250 °C

Teplota média: 200 °C

Teplota média: 150 °C

Teplota média: 100 °C