Posouzení provozních nákladů

Aby byly palivové náklady kotlového zařízení udržovány co nejnižší, má význam roční stupeň využití dosažený v praxi. A aby bylo možno vyjádřit se k celkovým provozním nákladům, musí být do posouzení zahrnuty přídavně ještě náklady na elektrickou energii ventilátoru a čerpadel, náklady na odpadní vody a napájení vodou a v neposlední řadě i výdaje na obsluhu, údržbu a kontroly.

K celkovému posouzení by měla být zhodnocena i následující témata:

  • Energetická a látková bilance kotle
  • Energetická a látková bilance kompletního parního systému s úpravou vody, se všemi potrubími, všemi spotřebiči a systémem kondenzátu
  • Vlivy na zařízení podmíněné údržbou a provozem
  • Možnosti optimalizace kombinací s dalšími technologiemi jako jsou kogenerace nebo solární energie
Vlivy na celkové posouzení provozních nákladů parního kotlového zařízení Vlivy na celkové posouzení provozních nákladů parního kotlového zařízení