Nastavení spalovacího zařízení

Nastavení spalovacího zařízení jsou vedle úpravy vody dalším rozhodujícím faktorem pro ekonomický provoz a dlouhou životnost kotle. Proto by měla být tato nastavení pravidelně kontrolována v rámci preventivní údržby. Přitom je třeba nejen dbát na správnou funkci, nýbrž také prověřit, zda se skutečný provoz ještě shoduje s plánovaným provozem.

Spínání hořáku

Časté spínání hořáku (taktování) je stále znovu se vyskytující problém. Příčiny přitom mohou být rozmanité, jako např. příliš velké nadimenzování, klesající spotřeba, změněné provozní podmínky nebo také nedostatečná regulační nastavení.

Obecně ale přitom pro všechna zařízení platí, že je třeba se taktování hořáku vyhnout, jak jen to je možné. Při přivádění vzduchu je kotlem veden studený vzduch. To vede ke zvýšeným termickým napětím a tím k redukci životnosti a ke zvýšeným tepelným ztrátám. Často je taktování možno zřetelně zredukovat už jen optimalizovaným nastavením regulace výkonu.

Pokud je v zařízení příliš velký hořák pro potřebný parní výkon, je nezbytná výměna hořáku.

Úprava výkonu - více informací

Údržba - více informací

Odborná zpráva: Zbytečné náklady na válcové parní kotle

Reduzierung des Brennertaktens durch optimierte Einstellung

Redukce taktování hořáku optimalizovaným nastavením

taktování hořáku v rozsahu minut

     

taktování hořáku po novém nastavení regulačního rozsahu

Problém:

  • extrémně časté spínání hořáku a tím tepelná pnutí se zvýšeným opotřebením a tepelnými ztrátami při provětrání

Příčina:

  • nastavení regulace výkonu
  • regulační rozsah hořáku příliš malý

Náprava:

  • nastavení většího tlakového regulačního rozsahu
  • úprava řízení v malých výkonech
  • nasazení hořáků s vysokým regulačním rozsahem nebo upravení výkonu hořáku na skutečné požadavky

Přetížení kotle

Žárotrubné kotle jsou, což je podmíněno konstrukcí, relativně nenáchylné vůči kolísání výkonu spotřebičů. Možný krátkodobě zvýšený odběr páry až 20 % nad dimenzovaný výkon z důvodu poklesu tlaku v kotli tak většinou nepředstavuje žádný problém. Požadavky výkonu nad tento rámec vedou v zařízení a v kotli ke značným problémům. V kotli může docházet k silnému kolísání hladiny vody. Následné strhávaní vody z kotle vede k extrémně vysokým vlhkostem páry, které způsobují parní rázy.

Problém:

  • strhávání vody do parního potrubí a tím velmi vysoká vlhkost páry a parní rázy v potrubích

Příčina:

  • přetížení kotle

Náprava:

  • vestavba omezení výkonu motorickým ventilem na odběru páry