Kavitace čerpadel

Pod kavitací se rozumí tvorba a uvolňování bublin páry v kapalinách. Přitom dochází k odpařování poklesem statického tlaku, např. při zrychlení média na vstupu do čerpadla na oběžném kole. Bubliny páry se zase v průběhu proudění zvýšením vnějšího tlaku implozí bublin shlukují (mikroskopický parní ráz). Přitom mohou nastat značná poškození čerpadel až po úplné zničení vnitřních součástí čerpadel.

Kavitace na čerpadlech mají více příčin. Příliš nízkou výšku instalace, kolísající tlaky na straně sání nebo kolísající teplotu médií. Často, stejně jako v tomto případě poškození, nebylo napájecí čerpadlo správně přiškrceno. Na začátku provozu ještě v kotli nepanuje žádný protitlak nebo pouze protitlak malý. Čerpadlo proto dopravuje podstatně větší množství vody. Tím dochází na vstupu do oběžného kola čerpadla ke zřetelně vyššímu zrychlení a dochází k velkému poklesu statického tlaku. Pokud je napájecí voda již horká, může nastat kavitace. Již po několika minutách dochází ke zničení čerpadla.

Information

Kavitaci může každý slyšet:

Počínajíci kavitace je slyšet jako déšť na plechové střeše, úplná kavitace pak jako kroupy na plechové střeše.

Problém:

  • kavitace na čerpadlech

Příčina:

  • čerpadla nejsou tlumena/ škrcena

Náprava:

  • čerpadla přiškrtit dle provozního návodu
  • respektovat podmínky instalace
Poškození čerpadel kavitací

Poškození čerpadel kavitací

vyboulení na oběžném kole čerpadla

ulomené lopatky oběžného kola
čerpadla

poškození/ zničení dalších dílů čerpadel díky ulomeným lopatkám obežného kola čerpadla