Překlemování bezpečnostních zařízení

Bezpečnostní zařízení jsou předepisována z dobrého důvodu. Mají při chybách v běžném provozu zabránit katastrofálnímu selhání s potenciálně ničivými důsledky pro člověka, stroj a životní prostředí. Tato bezpečnostní zařízení jsou, pokud je to možné, testována již v závodě výrobce. Konečná kabeláž, montáž a funkční zkouška však probíhají teprve při uvedení do provozu. Často panuje při uvádění do provozu velký časový tlak. To však nikdy nesmí vést k tomu, aby nebyla respektována zásadní bezpečnostní zařízení a byla jako v následujícím příkladu překlemována.

Škody:

  • Totální poškození tělesa kotle přehřátím
  • Plamenec a spalinové trubky

Příčina:

  • Překlemovaná pojistka nedostatku vody

Odstranění:

  • Uvádění kotle do provozu výhradně kvalifikovaným odborným personálem
  • Nikdy nevyřazovat z provozu bezpečnostní zařízení nebo omezovat jejich účinek
Deformace z důvodu přehřátí díky nedostatku vody Deformace z důvodu přehřátí díky nedostatku vody