Správné svaření plamenců a kouřových trubek

Připojení plamence a kouřových trubek ke dnu patří u středotlakých kotlů k citlivým oblastem. Tyto spoje musí odolávat vysokým zátěžím pnutí a teplot. U firmy Bosch jsou proto kouřové trubky svařovány moderními roboty a plamence poloautomatickými svařovacími zařízeními. Plně automatické a poloautomatické svary umožňují obzvláště homogenní a robustní spoje. Navíc se u termicky silně namáhaných svarů aplikují ze strany vody chladicí drážky. U velkých tloušťek materiálů může tak být i při plném výkonu kotle zajištěno velmi dobré chlazení.

U hořákových prostupů naproti tomu se chlazení vodou ve prospěch delší životnosti neaplikuje. Je tak možno zabránit nákladným opravám a opětovné tlakové zkoušce. Díky vlastnímu izolačnímu konceptu Bosch v oblasti hořákových prostupů je možno u našich průmyslových kotlů minimalizovat přestup tepla a ztráty sáláním tepla. Navíc se zvyšuje robustnost kotle a kotel je i příznivější z hlediska údržby, neboť vyzdívka je dimenzovaná na celou životnost kotle.

Svary na nasazených kouřových trubkách Svary na nasazených kouřových trubkách