Předehřívák napájecí vody

Předehřívák napájecí vody se používá, když jsou ve spojení s ekonomizérem používána paliva s obsahem síry. Aby bylo zabráněno kondenzaci kyseliny sírové na trubkách ekonomizéru, zahřívá se napájecí voda po odplynění na teploty nad teplotou rosného bodu spalin. Dle obsahu síry v palivu jsou nutné teploty 120 ... 140 °C.

Rosný bod spalin - více informací

Předehřívák napájecí vody je v provedení plášťovo-trubkového tepelného výměníku s parním ohřevem, který je vybaven nezbytnými regulačními, bezpečnostními a zobrazovacími prvky.

Zjednodušené schéma zařízení s napojením předehříváku napájecí vody

Zjednodušené schéma zařízení s napojením předehříváku napájecí vody

Předehřívák napájecí vody

Ekonomizér

Kotel

Parní rozdělovač

Zásobník napájecí vody