Základní projektování kotlového systému

Pouze na základě několika údajů můžete získat hrubé informace pro plánování projektu včetně cenové indikace, základních 3D modelů a nejdůležitějších technických údajů.


Na základě následujících údajů můžeme rychle a snadno získat počáteční přehled o vašem projektu a poskytnout vám potřebné informace. Pro podrobnější dokumenty a specifická 3D data pro danou objednávku použijte rozšířený konfigurátor.

Parní výkon: udává, kolik kilo nebo tun páry za hodinu je treba. Pozor: casto se pri dimenzování parního zarízení zapomíná na jeho vlastní spotrebu.

Výkon zarízení = výkon kotle – vlastní spotreba

Vlastní spotreba ciní díky úprave napájecí vody zpravidla mezi 5 a 20 %. Využíváním odpadního tepla je možno vlastní spotrebu silne zredukovat.

Nastávají špickové výkony pouze príležitostne nebo zarízení jede delší dobu na plný výkon? Velikost kotle je prípadne možno zredukovat parním zásobníkem (úspora nákladu).

Tlak: Duležitým kritériem pro dimenzování je strední provozní pretlak. Pojistný tlak kotle je stále vyšší než provozní pretlak.


Palivo: dle príslušného paliva a rámcových podmínek se hodí ruzné kombinace horáku/ spalovacího prostoru. Pri vysokých požadavcích na disponibilitu zarízení nebo pri disponibilite napr. bioplynu, jsou vícepalivové horáky výhodou.


Hlavní palivo:


Externí zdroje odpadního tepla:

Preferovaný způsob kontaktování

Chtěl bych být kontaktován*:Vaše údaje

Pozdrav:


Nahrání souboru


Ochrana údajů a souhlas