Rozšířené projektování kotlových systémů

Znáte už podrobnější specifikace vašeho kotlového systému?


S rozšířeným konfigurátorem si můžete vyžádat podrobnější dokumentaci, technické hodnoty a specifická 3D data pro danou objednávku. Pokud některé hodnoty ještě úplně neznáte, můžete pole nechat prázdná. Čím více údajů ale vyplníte, tím přesněji pro vás můžeme zpracovat počáteční návrh projektu.


Výstroj parního kotle má rozhodující vliv na náklady na energii, doplňovací vodu, chemikálie a údržbu.

Množství páry: pri dimenzování parních kotlových zarízení musí být zohlednena vlastní spotreba pro ohrev napájecí vody a odplynení, aby bylo do zarízení dodáváno dostatecné množství páry. Ve vetšine prípadu jsou však kotle predimenzované – vznikají tak zbytecné náklady. Díky akumulátorum páry stací v nekterých prípadech zretelne menší (cenove príznivejší) kotel.


Opce

Krátkodobé špickové výkony, které muže akumulátor páry kompenzovat?


Pára: není pára jako pára. Dle príslušného použití musí být dodrženy chemické požadavky nebo definovaná zbytková vlhkost.

Parametry páry:

Pára napr. v kontaktu s potravinami?

Podmínky instalace a provozu: Místní predpisy v zemi instalace a okolní prostorové podmínky pri provozu kotle ovlivnují rozhodujícím zpusobem imenzování kotle a horáku. Znáte detaily?
Nižší porizovací náklady, vyšší efektivita a vyšší spolehlivost jsou pouze nekteré z výhod detailního dimenzování zarízení.

Spaliny:

Palivo:

Zemní plyn

  

Olej


Ostatní

  

Vícepalivová spalovací zarízení: další palivo jako prímes


Využití odp. tepla: ze spalin kogenerace, plynových turbín, procesního tepla


Využitím odpadního tepla je možné silne zredukovat vlastní spotrebu zarízení.

Zpetné získávání tepla: Je možno získávat zpet velká množství tepla. Látkové proudy vydávající teplo jsou zpravidla spaliny, horké odpadní vody a brýdové páry. Teplo prijímají napr. napájecí voda, prídavná voda, užitková voda nebo spalovací vzduch.
Jsou k tomu k dispozici následující opatrení:


Snížit náklady na el. proud: u starších zarízení jsou ventilátory horáku a cerpadla casto provozovány konstantne pri plném i pri cátecném výkonu kotle. S regulací otácek je možno usporit až 75 % spotreby proudu.Vlastnosti cerstvé vody: kvalita cerstvé vody je rozhodující pro míru odluhu parního kotle. Redukce míry odluhu na technicky nezbytné minimum muže znacne prispet k redukci nákladu na energie.

Preferovaný způsob kontaktování

Chtěl bych být kontaktován*:Vaše údaje

Pozdrav:


Nahrání souboru


Ochrana údajů a souhlas