Provoz

Zřízení, provoz a monitorování kotlových zařízení jsou v Německu upraveny ve Vyhlášce o bezpečnosti provozu (BetrSichV) a v k nim zveřejněných Technických pravidlech bezpečnosti provozu (TRBS). Doplňkově mohou být použity ještě věstníky VdTÜV jako Směrnice pro instalace parních kotlových zařízení; výfukových ploch; parních kotlů V-DK-007.

Vyhláška o bezpečnosti provozu platí pro poskytování pracovních prostředků zaměstnavatelem, jakož i pro používání pracovních prostředků zaměstnanci při práci.

Musí zde být kromě jiného dodržovány následující body:

  • vytvoření posouzení ohrožení a jeho pravidelná prověrka
  • zjišťování kontrolních lhůt částí zařízení a celkového zařízení, pověření ZÜS, potvrzování zjištěných kontrolních lhůt
  • školení personálu obsluhy
  • disponibilita provozních návodů
  • realizace pokynů pro nebezpečí z provozních návodů a pokynů
  • vypracování kontrolních checklistů pro obsluhu kotle
  • vedení provozního deníku kotle
  • pravidelná údržba kotlového zařízení personálem obsluhy a personálem údržby, jakož i odbornou osobou
  • provádění periodických kontrol kotle