Zřeknutí se odpovědnosti


Technické informace na těchto stránkách byly zkontrolovány podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. Pokud však i přesto narazíte na chybu nebo budete mít jakýkoliv komentář k obsahu, budeme rádi, když nám dáte vědět. Společnost Bosch nepřebírá odpovědnost za správnost obsahu nebo za jakékoliv škody vyplývající z jeho použití. V případě pochybností je vždy rozhodující návod k obsluze výrobce kotle. Pokud jste ztratili návod k obsluze vašeho kotlového systému Bosch / Loos, rádi vám poskytneme náhradu z našeho archivu: prumyslove-kotle@cz.bosch.com.