Hustota

Hustota syté páry a vody v závislosti na teplotě

Hustota syté páry a vody v závislosti na teplotě

Vroucí voda

     

Sytá pára logaritmicky

     

Sytá pára

 

Odečet logaritmických grafů

 
Berechnung

Přepočet tras a číselných hodnot

Příklad hustota syté páry

Od hodnoty k linii v diagramu

  

Jednotky v příkladu 1):

První bod na logaritmické stupnici

     

P1

kg/m³

Druhý bod na logaritmické stupnici

P2

kg/m³

Trasa mezi oběma body

∆s1-2

mm

Hledaný bod

P

kg/m³

Hledaný bod trasy mezi P1 a P

∆s

14,86

mm

Od linie v diagramu k hodnotě

První bod na logaritmické stupnici

P1

kg/m³

Druhý bod na logaritmické stupnici

P2

kg/m³

Trasa mezi oběma body

∆s1-2

mm

Hledaný bod

P

12,47

kg/m³

Hledaný bod na trase mezi P1 a P

∆s

mm

1) Přepočet je použitelný nezávisle na jednotkách pro všechny logaritmické grafy/ diagramy