Tlak při varu a teplota

Diagram ukazuje průběh křivek tlaku a teploty s křivkou bodu varu. Prosíme, respektujte k těmto účelům pokyny týkající se odečtu logaritmických grafů.

Odečet logaritmických grafů - více informací

Graf tlaku – teploty vody s křivkou varu a úseky páry a vody (logaritmické znázornění) Graf tlaku – teploty vody s křivkou varu a úseky páry a vody (logaritmické znázornění)