Poměrné veličiny

Symbol

Název

Jednotka

α

míra spalinového kondenzátu

kg/kg

a

míra odluhu = mAS/mD,Kes

kg/kg

c

míra kondenzace = mKo,ges/mD

kg/kg

z

míra přídavné vody = mZW/mD

kg/kg

x

hmotnostní podíl

kg/kg

y

objemový podíl, resp. molární zlomek

m³/m³