Označení potrubních rozvodů a přístrojů

Písmeno

Kategorie

Funkce zpracování

A

Analýza

Alarm, hlášení

B

Optické měření
(např. hlídání plamene)

Omezení

C

Regulace

D

Hustota

Rozdíl

E

Elektrické napětí

– (nesmí být používáno)

F

Průtok

Poměr

G

Rozestup, délka, poloha

– (nesmí být používáno)

H

Ruční zadávání, ruční zásah

Horní limitní hodnota, zap., otevřeno

I

Elektrický proud

Analogový ukazatel

J

Elektrický výkon

– (nesmí být používáno)

K

Funkce založená na čase

Míra změn v čase, např. pro zrychlení nebo výpočet vypouštění

L

Stav hladiny

Dolní limitní hodnota, vyp., zavřeno

M

Vlhkost

– (nesmí být používáno)

N

Elektrická aktivace (všechny elektronické
spotřebiče jako např. motory, topení)

– (nesmí být používáno)

O

Lokální nebo PCS stavové zobrazení
binárních signálů

P

Tlak

Bodové (kontrolní) spojení

Q

Množství nebo počet, vlastnosti látky*, kvalitativní veličiny*, analýza* (kromě D, M, V)

Integrál, množství nebo suma

R

Veličiny vyzařování

Zaznamenaná hodnota

S

Rychlost nebo frekvence (včetně zrychlení)

Binární řídicí funkce nebo spínací funkce (nejsou bezpečnostně relevantní)

T

Teplota

– (nesmí být používáno)

U

– (nesmí být používáno)

V

Chvění/ kmitání, mechanická analýza, točivý moment

– (nesmí být používáno)

W

Hmotnost, hmota, síla

– (nesmí být používáno)

X

– (pro významy, které nejsou ve výčtu)

– (pro významy, které nejsou ve výčtu)

Y

Hydraulická nebo pneumatická aktivace (spínání, změna, omezení např. ovládacím ventilem)

Početní funkce

Z

Binární řídicí funkce nebo spínací funkce (bezpečnostně relevantní)

 

Jsou používána rozlišovací písmena pro techniku měření a regulace dle DIN EN 62424:2014-05.
* význam pro Q je převzat z předchozí DIN 19227-1 1993-10.

Příklad aplikace nomenklatury výstroje parního kotle:

Výstroj parního kotle Výstroj parního kotle
 

Příklad 1:

Příklad 2: