Výškový vzorec

 
Berechnung

Mezinárodní výškový vzorec

Výška

Tlak

Teplota

Hustota

m

0,98 bar

13,05 °C

1,91 kg/m³

S teplotním přepočtem

Výška

Tlak

Teplota

Hustota

m

0,98 bar

°C

1,09 kg/m³