Značení

 

Potrubí

Značení potrubí probíhá v Německu dle normy DIN 2403. Značení musí být umístěno v přiměřených rozestupech v provozně důležitých a nebezpečných bodech a musí zahrnovat následující prvky:

  • směrovou šipku směru toku
  • látku průtoku (slovo, chemický vzorec, ukazatel nebo krátkou značku))
  • piktogram s upozorněním na nebezpečí, pokud je relevantní (např. u hořlavých plynů/ kapalin, kyselin a louhů))

Nebezpečné látky - více informací

 
 

Látka průtoku

Skupina

Barva
skupiny

Přídavná
barva

Písmo/šipka/
barva okraje

Voda

1

zelená

bílá

Vodní pára

2

červená

bílá

Vzduch

3

šedá

černá

Hořlavé plyny

4

žlutá

červená

černá

Nehořlavé plyny

5

žlutá

černá

černá

Kyseliny

6

oranžová

černá

Louhy

7

fialová

bílá

Hořlavé kapaliny a pevné látky

8

hnědá

červená

bílá

Nehořlavé kapaliny a pevné látky

9

hnědá

černá

bílá

Kyslík

0

modrá

bílá

Označování potrubí dle DIN 2403

Skupinová barva/ přídavná barva

Rozlišovací barvy dle DIN 5381

Zelená

RAL 6032 signální zelená

Červená

RAL 3001 signální červená

Šedá

RAL 7004 signální šedá

Žlutá

RAL 1003 signální žlutá

Oranžová

RAL 2010 signální oranžová

Fialová

RAL 4008 signální fialová

Hnědá

RAL 8002 signální hnědá

Modrá

RAL 5005 signální modrá

Černá

RAL 9004 signální černá

Bílá

RAL 9003 signální bílá

Rozlišovací barvy dle DIN 5381

Nebezpečné látky

Piktogramy pro označení nebezpečí (označení nebezpečných látek) musí být realizovány dle evropské vyhlášky CLP.

Vyhláška (ES) č. 1272/2008 o zařazení, označování a balení látek a směsí (vyhláška CLP) upravuje právní předpisy EU na globálně harmonizovaný systém pro zařazování a označování chemikálií (GHS).