Druhy krytí/ ochrany těles

Dle EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09

První index

 

Proti průniku pevných cizích těles:

Proti přístupu k nebezpečným částem:

0

(nechráněno)

(nechráněno)

1

≥ 50 mm průměr

hřbetem ruky

2

≥ 12,5 mm průměr

prsty

3

≥ 2,5 mm průměr

nástrojem

4

≥ 1,0 mm průměr

drátem

5

Chráněno proti prachu

drátem

6

Těsné vůči prachu

drátem

Způsoby ochrany těles – první index

Druhý index

 

0

(nechráněno)

1

Kolmé kapání

2

Kapání sklon (15° Neigung)

3

Stříkající voda

4

Rozstřikovaná voda

5

Proud vody

6

Silný proud vody

7

Občasné ponoření

8

Trvalé ponoření

9

Vysoký tlak a vysoká teplota paprsku vody

Způsoby ochrany těles – druhý index