Přehled opatření na zvyšování efektivity

Pokud provádíme bilanci parního kotle při zadaném výkonu přes vstupní a výstupní látkové toky a toky energií, je rychle viditelný podíl nevyužitelné energie. Přivádí se palivo, spalovací vzduch, napájecí voda a elektrický výkon např. pro čerpadla a ventilátory.

Jako odváděné veličiny bilance musí být vedle využitelné tepelné energie, která je obsažena v páře, zohledněny ztrátové podíly pro spaliny, odluh, resp. odkal a tepelné ztráty vyzařováním a vedením.

Vhodnými opatřeními je možné vznikající ztráty minimalizovat. Při volbě optimalizačních opatření by mělo být postupováno v pořadí dle nejlepšího poměru nákladů a užitku. Toto pořadí opatření dle poměru nákladů a užitku je však specifické pro příslušné zařízení a velmi silně závisí na způsobu provozu celého kotlového zařízení. Následující tabulka představuje přehled opatření ke zvyšování efektivity. Přitom se dá většina opatření i kombinovat.

Opatření na úsporu energie

Potenciál úspor

Odkaz

Ekonomizér

≤ 7 % paliva

Více informací

Kondenzační ekonomizér

≤ 7 % paliva

Více informací

Předehřev vzduchu

 2,5 % paliva

Více informací

Chlazení napájecí vody

≤ 1,8 % paliva
≤ 3 % paliva na 4 tahovém kotli

Více informací

Expanze odluhů a zpětné získávání tepla

≤ 2 % paliva, čerstvá voda, odpadní voda

Více informací

Regulace kyslíku /nebo CO

≤ 0,5 % paliva

Více informací

Řízení otáček ventilátorů

≤ 75 % nákladů na elektřinu

Více informací

Tepelný výměník brýdových par

≤ 0,5 % paliva

Více informací

Vysokotlaký systém kondenzátu

≤ 12 % paliva, čerstvá voda

Více informací

Automatizovaná a kontinuální analýza vody

≤ 0,5 % paliva, chemikálie, personální náklady

Více informací

Optimalizace regulačních parametrů,
pravidelný servis, údržba, čištění

≤ 3 % paliva, prodloužená
životnost, bezpečnost procesu

Více informací

Úprava vody osmózou

≤ 3 % paliva, čerstvá voda, chemikálie

Více informací

Energetická úsporná opatření a z toho vyplývající potenciál úspor