Kondenzátní hospodářství

Všude tam, kde se pára používá k nepřímému ohřevu v tepelných výměnících, vzniká kondenzát, který by měl být dle možností odváděn zpět do okruhu parního kotle nebo jinak využíván.

Opětovné použití vzniklého kondenzátu ja jedním z nejdůležitějších opatření pro cenově příznivý a energeticky efektivní provoz parního kotlového zařízení.

Dvě vlastnosti dělají kondenzát obzvláště cenným:

 • Vysoké teploty
  Kondenzát je za tepelnými výměníky obvykle k dispozici pouze lehce zchlazený, tedy s vysokými teplotami. Díky vracení zpět zůstává tento obsah energie v systému a nemusí být opětovně vynaložen.
 • Upravená voda
  Kondenzát je již upravená voda bez tvrdosti s nižší vodivostí. Vracení zpět do parního okruhu tedy šetří přídavnou vodu. Tak musí změkčování, resp. demineralizace upravovat méně vody, čímž se používá méně energie a chemikálií a tak mohou být tyto prvky také dimenzovány menší.

Kondenzát může být opětovně využit různým způsobem:

 • Jako předehřátá napájecí voda kotle
  je kondenzát přes potrubí a zásobník kondenzátu odveden zpět do zásobníku napájecí vody nebo přímo doplněn do kotle.
 • Jako horká voda
  k ohřevu procesů na nízké teplotní hladině, např. k čištění.
 • Jako pára
  použitím expandované páry v sekundární nízkotlaké parní síti pro spotřebiče, které potřebují nízké teploty.

Před dalším použitím musí být kondenzát nejprve zkontrolován z hlediska znečištění a shromážděn v zásobníku. To může probíhat buď v otevřeném, nebo uzavřeném sběrném systému kondenzátu.

Hlídání kvality vody - více informací

Rozdíly obou systémů jsou osvětleny v následující tabulce:

 

Otevřený systém
nízkotlaký kondenzát

Uzavřený systém
vysokotlaký kondenzát

Druh zásobníku

Nízkotlaký zásobník (0,5 ... 1 barů)
ve spojení s atmosférou přes
odvzdušňovací potrubí

Vysokotlaký zásobník
Udržování tlaku zásobníku díky
ohřívací páře nebo přepouštěním

Kyslík v kondenzátu

Kondenzát s obsahem kyslíku
(v kontaktu se vzdušným kyslíkem
je třeba opětovné odplynění)

Kondenzát bez kyslíku

Teplota kondenzátu při
vracení zpět do systému

≤ 100 °C

> 100 °C

Odvádění zpět do syst.

Přes zásobník napájecí vody

Vysokoteplotní napájecí čerpadla

Doprava kondenzátu

Čerpadla kondenzátu

Není třeba

Odpařování

Možné (především při vysoké
teplotě kondenzátu u spotřebičů)

Žádné

Napojení do systému

Jednoduché

Náročnější

Investiční náklady

Nízké

Vyšší

Úspora energie

Malá

Vysoká

Materiál potrubí

Nerezové potrubí

Ocel

Používání
kondenzátu

Napájecí voda kotle
(zpětné napájení do zásobníku
napájecí vody k odplynění)

Napájecí voda kotle
(Přímé napájení zpět do kotle)

Horká voda

Používání
expandované páry

Často nevyužitá

V tepelném výměníku brýdy k
předehřevu přídavné nebo užitkové
vody

V nízkotlaké parní síti

K ohřevu zásobníku napájecí vody

Porovnání různých sběrných systémů kondenzátu

Schéma zásobníku kondenzátu – nízkotlak

Schéma zásobníku kondenzátu – nízkotlak

LIC

Regulátor hladiny

TI

Ukazatel teploty

PI

Ukazatel tlaku

Odvzdušňovací potrubí

Potrubí tlakového kondenzátu

Potrubí kondenzátu bez tlaku

Vypouštěcí potrubí a přepad

Přepouštění od regulačního ventilu napájení

Potrubí ke kotli

Čerpací modul kondenzátu

Schéma zásobník kondenzátu - vysokotlak

Schéma zásobník kondenzátu - vysokotlak

LI

Ukazatel hladiny

     

PI

Ukazatel tlaku

LIC

Regulátor hladiny

 

PIC

Regulátor tlaku

M

Motor

     

Přívodní potrubí vysokotlakého kondenzátu

Přepouštěcí potrubí páry

Přívodní potrubí přídavné vody

Parní potrubí ohřevu

Najížděcí potrubí

Odvzdušňovací potrubí

Pojistné odfukové potrubí přetlaku

Dávkování chemikálií

Přepouštění od regulačního ventilu napájení

Potrubí ke kotli

Čerpací modul vysokotlakého kondenzátu

Vypouštěcí potrubí