Účinnost

Účinnost je poměr užitku vůči nákladům tvořený z energetických výkonů. Pro parní kotel je tak účinnost kvocientem z vydaného tepelného výkonu ve formě páry vůči přiváděnému tepelnému výkonu ve formě paliva. Účinnost je měřítkem pro efektivitu při přeměně energie v kotli. U parních kotlových zařízení se určuje účinnost z účinnosti spalovacího zařízení a tepelných ztrát sáláním a odváděním na povrch kotle. Důležité přitom je, že účinnost je definována pouze pro nová zařízení při jmenovitém parním výkonu nebo pro určité parní výkony při dílčím výkonu v ustáleném stavu.

Ztráty najížděním a odstavováním, odluhováním a odkalováním, znečištěním teplosměnných ploch, úpravou napájecí vody a tepelné ztráty v dalších potrubích do hodnocení nevstupují.

Information
 
Berechnung

Vzorec pro výpočet účinnosti

Q·D

Tepelný výkon páry [kW]

Q·F

Tepelný výkon paliva [kW]