Výkon parního kotle a výkon spalovacího zařízení

 
Berechnung

Parní výkon

     

  

kg/h

Entalpie vroucí vody

     

829

  

kJ/kg

Střední provozní přetlak

bar

Entalpie syté páry

2788

kJ/kg

Teplota napájecí vody

 

°C

Entalpie napájecí vody

432

kJ/kg

Tepelný výkon kotle

6872

kW

Účinnost kotle
(z hled. spal. zařízení)

%

Výkon spalovacího zař.

7470

kW

Výhřevnost paliva

kWh/kg (kWh/m³n)

Množství paliva

721,7

kg/h (m³n/h)

Odluh a odkal

 
Berechnung

Parametry vody

           

V přídavné vodě

L ZW

  

Míra kondenzátu

c

%

V napájecí vodě (přes analýzu vody)

L SPW

V napájecí vodě

L SPW L ZW (1 −c)

1,50

Limitní hodnota kotl.

L K

Limitní hodnota kotlové vody

L k

Potřebná míra odluhu

2,6

%

Potřebná míra odluhu

0,1

%

Potřebný odluh

269,3

kg/h

Potřebný odluh

7,9

kg/h

Z toho 5 % přes odkalování

13,5

kg/h

Z toho 5 % přes odkalování

0,4

kg/h

Absolutně

59

kW

Absolutně %-tepelný výkon kotle

1,7

kW

% - tepelný výkon kotle

0,9

 %

% - tepelný výkon kotle

0,0

%