Palivové náklady tvoří hlavní část provozních nákladů kotlového zařízení. Aby bylo možno posoudit energetickou efektivitu parních kotlových zařízení, je relevantní nejen jeho účinnost, ale zejména také skutečný stupeň využití.

Vedle palivových nákladů je třeba monitorovat a optimalizovat i náklady na elektřinu, chemikálie, vodu a náklady na odpadní vody, náhradní díly a prostoje.

Výhřevnost, spalné teplo a kondenzační teplo

Výhřevnost („spodní výhřevnost“; Hu nebo Hi) je energie, která je vydávaná při úplném spálení, když jsou spaliny při konstantním tlaku zchlazeny zpět až na výchozí teplotu. Vodní pára vzniklá ze spalování zde přitom zůstane v plynném skupenství. Výhřevnost tak udává pouze citelné množství tepla obsažené ve spalinách a přímo závislé na teplotě, ne však množství kondenzačního tepla vázané ve vodní páře.

Spalné teplo („horní výhřevnost“; Ho nebo Hs) je energie, která je vydávaná při úplném spálení, když jsou spaliny při konstantním tlaku zchlazeny zpět až na výchozí teplotu a celkové vzniklé množství vody zkondenzuje. Spalné teplo tak navíc obsahuje kondenzační teplo, které je označováno také jako „latentní teplo.“

Entalpie - více informací

Spalné teplo je dle paliva asi o 6,8 % (topný olej) a 10,8 % (zemní plyn H) vyšší než výhřevnost.

Látková
hodnota

Symbol

Jednotka

Zemní
plyn L

Zemní
plyn H

Propan

Butan

Topný
olej

Topný olej
EL nízký
obs. síry

Spodní výhřevnost

Hi

kWh/m³
kWh/kg

8,83

10,35

25,89

34,39

11,89

11,89

Horní výhřevnost

HS

kWh/m³
kWh/kg

9,78

11,46

28,12

37,23

12,70

12,70

Poměr

Hi / HS

%

110,8

110,7

108,6

108,3

106,8

106,8

Rosný bod

tKond

°C

56,9

57,0

53,1

52,4

48,6

48,6

Rosný bod kysel.

tKond

°C

124

97

Tvorba vody1)

Wspez,H2O

gH2O/kWh

159,4

158,5

126,9

122,0

100,5

100,5

Hodnota pH

pH

2,8 ... 4,9

2,8 ... 4,9

2,8 ... 4,9

2,8 ... 4,9

1,8 ... 3,7

2,3 ... 4,5

Parametry různých paliv
1) vztaženo k Hi

Díky moderním systémům zpětného získávání tepla a spalinovým systémům z materiálů odolných vůči korozi (např. vhodných nerezových ocelí), může být vodní pára ze spalin částečně kondenzována. Využitím této kondenzační technologie je pak možné účinnost, která je vztažena k nižší výhřevnosti, zvýšit i nad 100 %.

Kondenzační ekonomizér - více informací


Výpočet účinnosti stále probíhá ve vztahu k výhřevnosti paliva, neboť bylo v dřívějších dobách nezbytně nutné vodní páru ve spalinách ponechat v plynném stavu, aby bylo zabráněno kondenzaci spalin a možné korozi kotle, resp. spalinového systému nebo zanesení komína.

Ke smysluplnému využívání kondenzační techniky je však třeba studené médium s ≥ 10 K pod teplotou rosného bodu spalin, tedy u zemního plynu maximálně 45 °C.

Tepelná bilance parního kotle s kondenzační technikou a plynovým spalovacím zařízením (hodnoty jako příklad)

Tepelná bilance parního kotle s kondenzační technikou a plynovým spalovacím zařízením (hodnoty jako příklad)