Indexy

Všeobecné

Symbol

Název

min

minimum

max

maximum

m

střední

zul

přípustný

ges

celkový

st

stechiometricky

abs

absolutně

n

norma (v normovaném stavu)

b

provoz (v provozním stavu)

v

ztráta

Stav vody/ páry

Symbol

Název

S

nasycení (stav varu)

΄

kapalná nasycená, vroucí voda

nasycená ve formě páry, sytá pára


Místo/aparát/část zařízení

Symbol

Název

SIV

Pojistný ventil

DB

Omezovač tlaku

K

Kotel

Anl

Zařízení (parního kotle)

F

Spalovací zařízení

RL

Vedení (potrubní)

A

Armatury

V

Spotřebiče

dV

Přímé spotřebiče

iV

Nepřímé spotřebiče

EB

Vlastní potřeba/ spotřeba

Entg

Odplynění

WV

Tepelné ztráty

ED

Ztráty expanzí/ expandovaná pára

WT

Tepelný výměník

Umg

Okolní prostředí


Média

Symbol

Název

B

Palivo

L

Vzduch

AG

Spaliny

ZW

Přídavná voda

BW

Užitková voda

SPW

Napájecí voda

D

Pára

AD

Ohřívací pára (zásobník napájecí vody)

AS

Odluh

BD

Brýdová pára

Ko

Kondenzát

hKo

Kondenzát s obsahem kyslíku

fKo

Kondenzát bez obsahu kyslíku