Nejdůležitější data pochází z výkonových dat jednotlivých parních spotřebičů. Je však třeba zohlednit i vlastní spotřebu parního kotlového zařízení, především k ohřevu a odplyňování přídavné vody a kondenzátu, odluh a tepelné ztráty v potrubích.

Při zjišťování nezbytného parního výkonu kotlového zařízení k tomu přistupují ještě další faktory, jako soudobost maximálního výkonu jednotlivých spotřebičů, maximální rychlost změny výkonu a čistě technicky často jen těžko zaznamenatelná hlediska, jako jsou jistota dodávek a možné rozšíření zařízení/ odběrů.

Následující zobrazení ukazuje typické rozložení parního výkonu. Zjišťování přesných spotřeb specifických pro projekt je popsáno v následující kapitole.

 
Znázornění souvislosti mezi jmenovitým parním výkonem kotle a parním výkonem na spotřebiči (hodnoty jako příklad)
Znázornění souvislosti mezi jmenovitým parním výkonem kotle a parním výkonem na spotřebiči (hodnoty jako příklad)

Seznam symbolů

Symbol

Jednotka

Význam

D

[kg/h]

parní výkon; množství páry

D,dV

[kg/h]

množství páry pro přímé spotřebiče

D,iV

[kg/h]

množství páry pro nepřímé spotřebiče

D,vR

[kg/h]

množství expandované páry

D,EB

[kg/h]

vlastní spotřeba kotlového zařízení

D,K

[kg/h]

parní výkon kotle

Q·

[kW]; [MW]

tepelný výkon

Q·WT

[kW]; [MW]

tepelný výkon tepelného výměníku

r

[kJ/kg]

entalpie odparu při příslušném tlaku

cp

[kJ/kgK]

specifická tepelná kapacita vody

(do 250 °C je možno počítat s minimální chybou s konstantní cp = 4,19 kJ/kgK)

ΔT

[K]

teplotní rozdíl