Optimální konstrukce kotle

Optimalizovaný design pro moderní dodávky páry

Moderní parní kotle musí nejen efektivně pracovat, nýbrž také musí zvládat dynamické požadavky na tlak s trvale stabilně vysokou kvalitou páry. Často jsou přitom diskutovány vodní obsah a velikost parního prostoru, ačkoliv jiné faktory mají ještě vyšší relevantnost. Mnohem více rozhodující pro výkonovou rezervu a dynamiku při stabilní kvalitě páry jsou kvalita vody, kvalita regulace a výška parního prostoru. Špatná kvalita vody vede k „neklidnému“ stavu vody a tvorbě pěny, existuje nebezpečí strhávání a vynášení vody.

Patentované uspořádání plamence a tahů kotlů Bosch (obr. "Konstrukce kotle s optimalizovaným parním prostorem od firmy Bosch") je proto optimální pro maximální parní prostor při malém obsahu vody. Při spontánních výkonových špičkách stoupá hladina vody v kotli zvýšenou produkcí bublin páry. Vysoký parní prostor zde poskytuje největší jistotu proti vypínání z důvodu vysoké hladiny vody a minimalizuje strhávání vody. Navíc jsou spolehlivě umožněny obzvláště rychlé reakce na špičkové výkony díky naší inteligentní tříprvkové regulaci, pilotním signálům od velkých spotřebičů a zabraňování provětrávání (startu hořáku.) Nejrůznější metody dimenzování jako Design by Rules a Design by Analysis (např. FEM) poskytují jistotu při navrhování kotlových zařízení.

Další výhody jsou:

  • Vyšší kvalita páry zejména při dynamických požadavcích
  • Menší obsah vody umožňuje rychlejší nahřátí
  • Nejkompaktnější konstrukce redukuje potřebu místa, ztráty sáláním a ztráty z prostojů
  • Menší zátěž spalovací komory a nižší emise NOx
Konstrukce kotle s tahy ležícími vedle sebe       Konstrukce kotle s optimalizovaným parním prostorem od firmy Bosch
Konstrukce kotle s tahy ležícími vedle sebe   Konstrukce kotle s optimalizovaným parním prostorem od firmy Bosch


Rohová kotva namísto podpěr

U jiných konstrukcí kotlů je obratová komora připevněna ke dnu kotle pomocí kotevního čepu a neexistuje žádné oboustranné přímé spojení mezi plamencem a dnem kotle. Zejména při nahřívání kotle působí mezi studeným tělem kotle a teplým plamencem díky teplotnímu rozdílu velké síly. Stojaté čepy mohou tuto sílu přenášet pouze bodově, což má za následek nepříznivé špičky pnutí.

Další nevýhody konstrukce s kotevními čepy jsou:

  • Kotevní čepy jsou kritické při ohybovém napětí
  • Strhávání čepů zejména při častých změnách teplot
Rohové kotvy zajišťují na rozdíl od tažných kotvení rovnoměrné rozložení pnutí a dlouhou životnost Rohové kotvy zajišťují na rozdíl od tažných kotvení rovnoměrné rozložení pnutí a dlouhou životnost

U průmyslových kotlů od Bosch byl dále vyvinut princip konstrukce a stojaté čepy jsou v konstrukci vynechány. Plamenec je ukotven na obou koncích na těle kotle a může vznikající napětí rovnoměrně roznášet přes dno kotle a rohové kotvy. K zabránění přídavného sálání tepla se pro kotlové kameny používají vícevrstvé kompozitní izolace Bosch s obzvláště vysokým izolačním účinkem. Další výhodou je při řádném provozu a uvedení do provozu bezúdržbový provoz po celou dobu životnosti. Tato konstrukce UNIVERSAL UL-S se za více než 60 let osvědčila u více než 80 000 kotlových zařízení. Některé z prvních těchto kotlů z ranných padesátých let jsou prokazatelně ještě dnes v provozu.