Preciznost provedení

Ležící a stojící těleso kotle ve výrobě v Gunzenhausenu, Německo Ležící a stojící těleso kotle ve výrobě v Gunzenhausenu, Německo

S našimi extra nosnými jeřáby a vysokou výrobní halou je možno bezpečně, rychle a šetrně otáčet, stavět a v ideální poloze zpracovávat kotle až do 120 tun. V zastaralých výrobních zařízeních jsou naproti tomu kotle např. o hmotnosti více než 60 tun často nuceně svářeny v šikmé poloze. To může vést u svarů ke kvalitativním problémům.

Vodorovné svařování umožňuje homogenní strukturu, zvýšenou hloubku závaru, geometrii bez vrubů, nejvyšší kvalitu svaru a tím celkově rovnoměrnější proces svařování.

U individuálního vybavení kotle s přírubami a příslušenstvím dle přání zákazníka jsou konstrukční prvky manuálně spojeny MAG svařováním.

Pro svary bez pórů je zásadní, aby ochranný plyn při sváření nebyl odvát. To zajišťujeme na našich pracovištích chráněných proti přívodnímu vzduchu, speciálními odsávacími zařízeními a topením přes stropní sálavé panely namísto konvenčních fukarů teplého vzduchu.

Naším celosvětově jedinečným, vlastními silami vyvinutým zařízením na vlnovcové plamence můžeme plně automaticky vyrábět vlnovcové plamence až do délky devět metrů v kuse. Stroj disponuje dvanácti servomotory a třemi lasery k monitoringu a řízení. Díky laserové technice vyrábí vlnovcové plamence na milimetr přesně. Vlnovcové plamence jsou jedním z hlavních produktů při výrobě kotle a představují nejvíce namáhaný díl.

Plně automatické zařízení vlastní konstrukce na vlnovcové plamence Plně automatické zařízení vlastní konstrukce na vlnovcové plamence