Předehřívák vzduchu

Předehřívák vzduchu využívá horkou napájecí vodu, aby předehříval spalovací vzduch a v protiproudu získal chladnější vodu. Tento chladný proud vody může být využíván pouze v přídavném výměníku, aby byla dále snižována teplota spalin. Tím vzniká zisk účinnosti ve výši 2 %, resp. zhruba o 40 K nižší teploty spalin.

Protože předehřev vzduchu využívá spalovací vzduch jako interní jímač tepla, odráží se zisk účinnosti 1:1 ve snížení ročních palivových nákladů.

Předehřívák vzduchu - více informací

Konstrukce

Systém předehřevu vzduchu Bosch se skládá z:

  • druhého svazku ekonomizéru, který je v závislosti na přepravních rozměrech již namontován na kotli nebo dodáván samostatně
  • tepelného výměníku k předehřevu vzduchu
  • nezbytných armatur a senzorů k uzavření a regulaci systému
Systém předehřevu vzduchu Bosch

Systém předehřevu vzduchu Bosch

Parní kotel

     

Spalinový tepelný výměník 1

     

Komín

Tepelný výměník spalovacího vzduchu

 

Spalinový tepelný výměník 2

 

Regulátor teploty

Ventilátor

 

3-cestný ventil

     

Spalovací vzduch

 

Napájecí voda