Stupeň využití

Stupeň využití kotlového zařízení je kvocient vytvořený z množství tepla za určité časové období (většinou jeden rok). Pro kotlové zařízení je to využitá tepelná energie vztažená k topné energii dodané palivem.

Information
 
Berechnung

Vzorec pro výpočet stupně využití

ƞ

stupeň využití [%]

kumulovaný parní tepelný výkon za daný čas [MWh]

kumulovaný tepelný výkon spalovacího zařízení za daný čas [MWh]

Stupeň využití je rozhodujícím ukazatelem pro ekonomičnost celého zařízení. V něm jsou obsaženy všechny ztráty, tedy také ztráty, které vznikají v klidovém stavu, při najíždění a vypínání zařízení, při změnách výkonu, při odluhu a odkalu, v potrubích a v zásobnících (např. při termické úpravě vody).

Tato důležitá veličina se však dá správně měřit pouze s měřením množství tepla na spotřebičích a měřením množství paliva a je většinou skutečně evidována pouze v rozsáhlých systémech energetického managementu.