Hlídání kvality vody

Tvrdost vody / vápenaté usazeniny

V surové vodě jsou kromě jiných škodlivých obsahových látek obsaženy také alkalické zeminy, často označované jako tvrdost. Známe je také z usazenin v rychlovarné konvici nebo v kávovaru. Již vrstva o síle pouhého 1 mm vápenatých usazenin vede ke značně redukovanému přechodu tepla na straně vody. Především na termicky vysoce namáhaných konstrukčních prvcích, jako jsou plamenec nebo trubkovnice vnitřní obratové komory, to může vést ke značným škodám.

V daném případě bylo díky dalším přidaným spotřebičům stávající změkčovací úpravna vody stále znovu přetěžována. Hlídání tvrdosti chybělo, čímž nebylo přetížení rozpoznáno.

Tím se dostávala zbytková tvrdost i do kotle, v němž se na straně vody utvořily povlaky. Tyto povlaky vedly k redukovanému přechodu tepla s lokálním přehříváním a v důsledku toho k trhlinám na trubkovnici.

Information

Věděli byste to?

Při tvrdosti vody 10°dH (střední rozsah tvrdosti) je přepravováno na m3 až 70 g vápenatých usazenin.

V přepočtu na kotel s parním výkonem 10 t/h a s nepřetržitým provozem po dobu 10 dnů tak v kotli vznikne téměř 500 kg vápenatých usazenin.

Škody:

 • trhliny na trubkovnici z důvodu přehřívání v této oblasti

Příčiny:

 • vznik tvrdosti a usazenin ve vodním prostoru

Náprava:

 • vedení provozního deníku kotle s pravidelnými zápisy o kvalitě vody a kontrolách, že je dodržována směrnice pro vlastnosti vody
 • nasazení hlídání zbytkové tvrdosti
Vápenaté usazeniny na straně vody na trubkovém poli a trubkovnici kotle Vápenaté usazeniny na straně vody na trubkovém poli a trubkovnici kotle
Spalinová strana s trhlinami v trubkovnici obratové komory Spalinová strana s trhlinami v trubkovnici obratové komory

Výskyt cizích látek v kondenzátu

Energeticky a ekonomicky je veskrze smysluplné vznikající kondenzát z provozu odvádět zpět do vodního/ parního okruhu. Kondenzát však může být znečištěný výrobním procesem. V tomto příkladu byl díky netěsným tepelným výměníkům ve výrobě kondenzát znečištěn tuky. V kotli se tuk ukládal na teplosměnných plochách a také zabezpečení proti nedostatku vody, což vedlo k přehřívání teplosměnných ploch.

Škody:

 • totální poškození tělesa kotle z důvodu přehřátí
 • vboulený plamenec a kouřové trubky

Příčina:

 • žádné hlídání kondenzátu vzhledem k průniku cizích látek

Náprava:

 • prověřit, zda je možné znečištění kondenzátu
 • naplánovat hlídání kondenzátu

Hlídání kvality vody - více informací

Vrstva tuku a nečistot v kotli jako příčina deformace plamence a vnitřní obratové komory Vrstva tuku a nečistot v kotli jako příčina deformace plamence a vnitřní obratové komory

Dávkování chemikálií k úpravě vody

V podstatě musí dávkování plnit dva úkoly. Na jedné straně musí být navázány možné podíly zbytkového kyslíku nebo zbytkové tvrdosti, na druhé straně musí být hodnota pH v napájecí vodě a v kotli udržována v přípustných limitech. Často jsou dávkovací čerpadla spínaná paralelně s napájecími čerpadly kotle nebo s regulací přídavné vody, což umožňuje množstevně proporcionální dávkování. Dávkovací výkon se přizpůsobuje hodnotám naměřeným v kotlové vodě, aby tak byla koncentrace dávkovaných prostředků udržována v rozsahu orientačních hodnot. Smysluplné je nastavení v rozsahu 30 ... 100 % výkonu dávkovacích čerpadel. Pokud by to nedostačovalo, pak se musí koncentrace dávkovaného prostředku změnit.

Jak podlimitní dávkování, tak i nadměrné dávkování, může vést k negativnímu ovlivnění bezproblémového provozu kotle nebo k závažným škodám.

Časté, opakující se problémy s kvalitou vody však většinou není třeba hledat v dávkování samém, nýbrž se často skrývají v předřazené úpravě vody a v jejím hlídání. Dávkování pak již není schopné normální výkyvy vyrovnávat.

Problém:

 • dodržování limitních hodnot vody

Příčina:

 • nastavení dávkování
 • problémy na úpravně vody

Náprava:

 • pravidelné kontroly vody
 • kontrola nastavení dávkování
 • kontrola úpravy vody
 • kontrola hlídání kondenzátu
 • automatizovaná kontrola vody