Právní poznámka Bosch Group (Bosch)

© Copyright
Všechna práva vyhrazena. Text, obrázky, grafika, zvuk, animace a videa, jakož i jejich uspořádání na webových stránkách společnosti Bosch jsou chráněny autorským právem a dalšími obchodními ochrannými právy. Obsah těchto webových stránek nesmí být kopírován, šířen, měněn nebo zpřístupňován třetím osobám pro komerční účely. Kromě toho některé webové stránky společnosti Bosch obsahují obrázky, které jsou předmětem autorských práv třetích stran.

Ochranné známky
Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny ochranné známky na webových stránkách společnosti Bosch chráněny zákonem o ochranných známkách. To se týká zejména značek, jmenovek, loga a emblémů společnosti Bosch. Značky a designové prvky použité na našich stránkách jsou duševním vlastnictvím společnosti Robert Bosch GmbH, Německo.

Informace o záruce
Tyto webové stránky byly sestaveny s maximální péčí. Přesto nelze zaručit přesnost nebo správnost obsažených informací. Jakákoli odpovědnost za škody vzniklé přímo nebo nepřímo v důsledku používání těchto webových stránek je vyloučena, pokud je společnost Bosch nezpůsobila úmyslně nebo hrubou nedbalostí.

Licenční informace
Duševní vlastnictví obsažené na webových stránkách společnosti Bosch, jako jsou patenty, ochranné známky a autorská práva, je chráněno. Tyto webové stránky neposkytují licenci k využívání duševního vlastnictví společností skupiny Bosch (Bosch) nebo třetích stran.

Tuto platformu naleznete na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.