Charakteristiky paliva

 
Berechnung

Plynná paliva

Přebytek vzduchu

λ

x =

Norm. hustota vzd.

ρn,L [kg/m³n,L]

1,293

Látkové

Jednot.

Z. plyn
L

Z. plyn
H

Propan

Propan
Butan

Butan

Z. plyn
GZ35

Z. plyn
GZ41,5

Z. plyn
GZ50

Spodní výhřevn.

Hi

kWh kgB

10,65

13,20

12,87

12,83

12,70

7,98

9,65

10,86

Hi

kWh n,B

8,83

10,35

25,89

27,96

34,39

7

8

9

Horní výhřevn.

HS

kWh kgB

11,80

14,62

13,98

13,92

13,75

8,86

10,80

12,01

HS

kWh n,B

9,78

11,46

28,12

30,34

37,23

7,77

8,95

9,95

Norm. hust. paliva

ρn,B

kg n,B

0,829

0,784

2,011

2,18

2,708

0,877

0,829

0,829

Potřeba vzduchu
(such.)

LST

kgL kgB

13,10

16,24

15,57

15,51

15,36

9,84

13,10

13,10

Norm. hust.
spalin

ρ>n,AG,st

(λ=1)

kg n,AG

1,2366

1,2374

1,2650

1,2664

1,2699

1,2346

1,2366

1,2366

Norm. hust.
spalin

ρn,AG

(λ=x)

kg n,AG

1,2451

1,2459

1,2693

1,2706

1,2735

1,2432

1,2451

1,2451

Wobbe-Index

Wi

kWh

11,03

13,29

20,76

21,53

23,76

8,50

9,99

11,24

Rosný b.

tKond

°C

56,9

57,0

53,1

52,9

52,4

56,7

56,9

56,9

Tvorba vody1)

wspez,H2O

gH2O kWh

159,4

158,5

126,9

125,4

122,0

161,8

176,0

156,4

Emise CO21)

wspez,CO2

gCO2 kWh

201,3

202,6

232,6

234,3

238,5

197,6

222,2

197,5

Emise SO21)

wspez,SO2

mgSO2 kWh

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Objemový proud
spalin1)

spez

kgAG kWh

1,570

1,552

1,529

1,529

1,530

1,605

1,733

1,540

Kapalná paliva

 
Berechnung

Kapalná paliva

Přebytek vzduchu

λ

x =

Norm. hust. vzd.

ρn,L[kg/m³n,L]

1,293

Látková

Jednot.

Topný
olej EL

Top. olej
nízk. obs. S

Top. olej
SA

Střední HL
Schwechat

Stř. olej
CLU3

Spodní
výhřevnost

Hi

kWh kgB

11,89

11,89

11,28

11,64

11,40

Hi

kWh I

9,91

9,91

10,98

9,70

10,59

Horní
výhřevnost

HS

kWh kgB

12,70

12,70

11,96

12,38

12,05

HS

kWh I

10,59

10,59

11,64

10,32

11,19

Norm. hust.
paliva

ρn,B

kg

833,6

833,6

973,6

833,6

928,6

Potř.vzduchu
(such.)

LST

kgL kgB

14,45

14,46

13,89

14,19

13,71

Norm. hust
spalin

ρn,AG,st (λ=1)

kg n,AG

1,2923

1,2923

1,3063

1,2996

1,3097

Norm. hust
spalin

ρn,AG (λ=x)

kg n,AG

1,2924

1,2924

1,3042

1,2985

1,3071

Rosný bod

tKond

°C

48,6

48,6

46,0

47,2

45,4

Ros. bod
kyselý

tkond kyselý

°C

124,0

97,3

136,4

123,2

141,5

Tvorba vody1)

wspez,H2O

gH2O kWh

100,5

100,5

88,7

93,7

83,9

Emise CO21)

wspez,CO2

gCO2 kWh

266,4

266,9

285,2

275,8

280,6

Emise SO21)

wspez,SO2

mgSO2 kWh

108,4

2,6

597,9

99,2

1 213,8

Objem. proud
spalin1)

spez

kgAG kWh

1,542

1,543

1,567

1,548

1,531

Rosný bod spalin

Minimální teplota napájecí vody v závislosti na obsahu síry v palivu

Minimální teplota napájecí vody v závislosti na obsahu síry v palivu

Topný olej SA

     

Topný olej S

 

Pinch-Point Diagram kotlového zařízení

Pinch-Point diagram pro plyn

Pinch-Point diagram pro plyn

Pinch-Point diagram pro plyn

Kotel

Kotel + ekonomizér

Kotel + ekonomizér + kondenzační ekonomizér
(se z = 0,3 /α = 12 %)

Kotel + ekonomizér + kondenzační ekonomizér
(se z = 0,5 / α = 20 %)

Kotel + ekonomizér + kondenzační ekonomizér
(se z = 1 / α = 34 %)

Kotel + ekonomizér + předehřev vzduchu
(20 °C na 65 °C)

Kotel + ekonomizér + chlazení napájecí
(se z = 0,3)

Příklad:

Míra kondenzace

c = ṁKo / ṁD

Přídavná voda

z = 1 – c

UL-S

10 000 x 16

Parní výkon zařízení

10 000 kg/h při pm = 13 bar

Míra odluhu

5 %

Případ

Komponenty

                   Účinnost

   

Komponenty

Celkem

1

Kotel

88,9 %

---

2

Kotel + ekonomizér

88,9 % + 6,5 %

95,4 %

3

Kotel + ekonomizér + kondenzační ekonomizér
(se z1) = 0,3 / α2) = 12 %)

88,9 % + 6,5 % + 2,8 %

98,2 %

4

Kotel + ekonomizér + kondenzační ekonomizér
(se z = 0,5 / α = 20 %)

88,9 % + 6,5 % + 3,8 %

99,2 %

5

Kotel + ekonomizér + kondenzační ekonomizér
(ae z = 1 / α = 34 %)

88,9 % + 6,5 % + 7,6 %

100,9 %

6

Kotel + ekonomizér + předehřev vzduchu
(20 °C na 65 °C)

88,9 % + 6,5 % + 1,7 %

97,1 %

7

Kotel + ekonomizér + chlazení napájecí vody
(se z = 0,3)

88,9 % + 6,5 % + 0,6 %

96,0 %

Příklady případů pro kombinaci opatření k nejlepšímu zpětnému získávání tepla

1) z = míra přídavné vody

2) α = míra kondenzátu

Pinch-Point Diagramm pro olej

Pinch-Point diagram pro olej

Pinch-Point diagram pro olej

Kotel

     

Kotel + Ekonomizér